Dokument & lagar (374 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:1 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2018/19:1 av Dennis Dioukarev SD Svensk bnp-tillväxt Frågan kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering. Stockholm den 11 oktober 2018 Enligt uppdrag Magnus Bengtson Expeditions- och

Svarsdatum: 2018-10-12 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:1 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02528 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1547 av Lars Mejern Larsson S Nya skatteregler för bärplockare Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att se över skattereglerna för säsongsanställda som kommer från länder utanför EU. Frågan

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1523 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02465/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1523 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Regeringens flygskatt Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka vinster jag ser med att göra det dyrare för svenskar att flyga. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1523 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1522 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02464/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1522 av Hans Rothenberg M Digitaliseringen i Sverige Hans Rothenberg har frågat mig vad jag och regeringen gör för att tillse att regeringens och riksdagens vilja i förhållande till implementeringen av digitaliseringsstrategin

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1522 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1521 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02463/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1521 av Hans Rothenberg M Ny lag om personalliggare Hans Rothenberg har frågat mig om jag anser att förberedelsearbetet inför den nya lagstiftningen om personalliggare har varit tillräckligt genomarbetat när Skatteverket inte

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1521 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1520 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02462/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1520 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Förändring av RUT-avdraget Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig varför jag försämrar RUT-avdraget som enligt henne är en av de reformer som har varit mest lyckade för jobbskapande

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1520 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02461/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1519 av Sofia Fölster M Höjda skatter Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att ansträngning och utbildning ska löna sig mer i Sverige. Regeringen har sedan den tillträdde fört en stram och

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1434 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02285/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1434 av Helena Bouveng M Ökade resurser till Tullverket Helena Bouveng har frågat mig om jag anser att det extra tillskottet till Tullverket räcker, eller om jag avser att tillföra ytterligare resurser för att få till en reell

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1434 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1430 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02273 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1430 av Per Åsling C Personalliggare och familjeföretag Per Åsling har frågat mig om jag avser att skyndsamt vidta åtgärder genom ny lagstiftning för att förhindra orimliga konsekvenser för familjeföretagen på landsbygden. Frågan

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1430 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1420 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02241 Fi2018/02256 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1392 av Carl-Oskar Bohlin M Bensinskatten och på fråga 2017/18:1420 av Lars Beckman M Bensinskatten Carl-Oskar Bohlin har frågat mig om jag delar den tidigare infrastrukturministerns uppfattning att bensinen är för billig,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1420 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1392 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02241 Fi2018/02256 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1392 av Carl-Oskar Bohlin M Bensinskatten och på fråga 2017/18:1420 av Lars Beckman M Bensinskatten Carl-Oskar Bohlin har frågat mig om jag delar den tidigare infrastrukturministerns uppfattning att bensinen är för billig,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1392 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1382 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02227/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1382 av Lars Mejern Larsson S Skatt på sålda bilar Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen om skattskyldighet för fordonsskatt vid ägarbyte. Det är den som är registrerad

Svarsdatum: 2018-06-07 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1382 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1374 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02204/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1374 av Christian Holm Barenfeld M Beskattning av utbildning Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka skattemässiga förändringar jag avser genomföra för att det ska löna sig att vidareutbilda sig. Som jag tidigare har svarat

Svarsdatum: 2018-06-07 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1374 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1340 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02151/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1340 av Betty Malmberg M Indexering av drivmedelsskatten Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att boende på landsbygd inte ska drabbas så hårt av de höga drivmedelsskatterna och om jag är beredd att

Svarsdatum: 2018-05-30 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1340 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1326 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02109/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1326 av Saila Quicklund M Kilometerskatten i Jämtlands län Saila Quicklund har frågat mig om jag kan ge några garantier om att Jämtlands län och resten av Norrlands inland kommer att undantas från förslaget om kilometerskatt. Finansdepartementet

Svarsdatum: 2018-05-30 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1326 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1322 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02108/S 1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1322 av Saila Quicklund M Skattelättnader för fjällräddarna Saila Quicklund har frågat mig hur jag ser på möjligheterna för de svenska fjällräddarnas krav på skatteavdrag för skotrar och övrig utrustning samt på möjligheten till

Svarsdatum: 2018-05-30 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1322 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1315 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02098/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1315 av Maria Malmer Stenergard M Bemanningen på Kronofogdens specialindrivning Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa en god specialindrivningsverksamhet i

Svarsdatum: 2018-05-30 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1315 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1310 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2017/18:1310 av Boriana Åberg M Trängselskatt för blodbussar Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att blodbussarna ska kunna undantas från trängselskatten. Jag delar givetvis Boriana Åbergs utgångspunkter att blodbussarna är viktiga och att de på ett enkelt och smidigt sätt

Svarsdatum: 2018-05-23 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1310 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1307 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02042/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1307 av Jenny Petersson M Problem vid inlämning av deklarationer till Skatteverket Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att tillsammans med Skatteverket tillgodose medborgarnas behov

Svarsdatum: 2018-05-23 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1307 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1282 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2017/18:1282 av Eva Lohman M Konkurrenssituationen för den svenska bärbranschen Eva Lohman har frågat migrationsministern och biträdande justitieministern hur statsrådet avser att agera för att regeringens förslag med anledning av Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt

Svarsdatum: 2018-05-23 Frågeställare: Eva Lohman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1282 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)