Dokument & lagar (359 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06076/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1732 av Lotta Olsson M Felaktigt VMA-larm Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att liknande misstag avseende VMA-larm inte upprepas och för att se till att centrala hemsidor

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06054/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1731 av Gunilla Nordgren M Falsklarm i Stockholms län Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att falsklarm undviks och att medborgarna ges snabb, korrekt och tillförlitlig

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1728 av Cecilia Widegren M En ökning av antalet särskilt utsatta områden Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av att antalet särskilt utsatta områden har ökat under de senaste två åren och vilka nya konkreta åtgärder jag anser bör vidtas för att utsatthet, utanförskap

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1723 av Caroline Szyber KD om säker identifiering Caroline Szyber har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hur han verkar för att främja framtagandet av rutiner för säker identifiering hos berörda myndigheter i enlighet med förslaget till förordning om användning av SIS Schengen

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05914/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1708 av Lotta Olsson M Åtgärder mot drunkningsolyckor Lotta Olsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att antalet drunkningsolyckor åter ska minska. Sverige är i flera avseenden ett av världens säkraste

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1706 av Betty Malmberg M Nedlagda våldtäktsanmälningar Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att analysera bakgrunden till den stora mängden våldtäktsärenden som varje dag läggs ned samt, framför allt, hur andelen ska kunna minskas. Förutsättningarna för lagföring varierar

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05877/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden M SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sjöräddningssällskapets avgifter till SOS Alarm inte ska höjas, så att organisationens

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin M Seriestölder Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka den befintliga polisiära verksamhet som finns vid Sveriges utflödeshamnar och för att se över möjligheterna att stärka de legala förutsättningarna för att effektivt kunna

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1679 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/ 05705/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1679 av Tobias Billström M om Sjöräddningssällskapet Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en hög sjösäkerhet för det fall att avtalsförhandlingarna med SOS Alarm leder

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1679 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1667 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Polisens bemanning Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig hur polisens bemanning ser ut under en vanlig vecka och vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka tryggheten och och förbättra polisens bemanning under sommarmånaderna. Polismyndighetens bemanning

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1646 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05602/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1646 av Cecilia Widegren M Personalförsörjningen i räddningstjänsten Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en nationell strategi för personalförsörjning i räddningstjänsten

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1646 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1644 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1644 från Tina Ghasemi M Hedersrelaterade brott och hur de utreds Tina Ghasemi M har frågat mig vad jag och regeringen avser vidta för åtgärder för att hedersrelaterade brott utreds och bevissäkras på liknande sätt som övriga brott. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas. Att stoppa mäns

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1644 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1632 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1632 av Markus Wiechel SD Åtgärder för minskat antal våldsbejakande islamister Markus Wiechel har frågat om jag anser att regeringen har agerat felaktigt, och vad jag avser att göra för att stoppa den pågående trenden med ett ökande antal våldsbejakande islamister i Sverige. Målet för terrorismbekämpningen

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1632 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 72 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1625 av Sten Bergheden M Brottsligheten mot våra äldre Sten Bergheden har frågat mig vad jag tänker göra för att förebygga och bekämpa brottsligheten mot våra äldre som är extra utsatta. Brott mot äldre och funktionshindrade som kommer till Polismyndighetens kännedom utgörs vanligtvis av serierelaterade

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1620 av Johan Forsell M Polisens kameraövervakning Johan Forsell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att polisen ska få rätt att bedriva kameraövervakning utan tillståndsplikt. Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd SOU 2017:55 En ny kamerabevakningslag

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1619 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1619 från Christer Nylander L Sexuella övergrepp och ofredanden på festivaler Christer Nylander L har frågat mig om vad jag avser göra för att vända utvecklingen med anledning av rapporter om sexuella övergrepp och ofredanden på festivaler. Att någon utsätts för sexuella övergrepp och ofredanden är

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1619 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1614 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1614 av Pål Jonsson M Störande musik från fordon Pål Jonsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att kommuner lättare ska kunna hantera problemet med fordon som spelar hög musik. Ordningslagen syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på offentliga platser. Genom ett

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1614 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1604 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1604 av Boriana Åberg M Förtroendet för rikspolischefen Boriana Åberg har frågat mig om jag har fortsatt förtroende för rikspolischef Dan Eliasson. Boriana Åberg inleder med att nämna Polismyndighetens tredje, och ännu ej publicerade, rapport om utsatta områden. Att en myndighetschef väljer att förankra

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1604 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1599 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05386 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1599 av Cecilia Widegren M Lindrigare straff vid förflyttning från Sverige Cecilia Widegren har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han tänker vidta för att säkerställa att påföljder utdömda

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1599 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1578 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1578 av Lars Beckman M Ökad brottslighet mot företagare Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med den ökande brottsligheten mot företagen i Sverige. Målet för regeringens kriminalpolitik är att minska brottsligheten, mot såväl företag som andra, och öka människors

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1578 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)