Dokument & lagar (519 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:389 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:389 av Yasmine Posio Nilsson V Respekten för demokratin i Honduras Yasmine Posio Nilsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att Sverige, som enskilt land såväl som medlem i EU och FN, ska värna den demokratiska utvecklingen

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Yasmine Posio Nilsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:389 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:344 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:344 av Sofia Damm KD Slavhandel i Libyen Sofia Damm har frågat mig om hur jag försäkrar mig om att stödet till Libyen går till insatser där mänskliga rättigheter värnas, och hur utsatta människor säkerställs skydd, så att de inte säljs

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:344 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 54 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:285 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:285 av Rasmus Ling MP Autonoma vapensystem Rasmus Ling har frågat statsrådet Peter Hultqvist vilka initiativ statsrådet är beredd att ta för att pröva automatiserade vapensystem ur ett folkrättsligt perspektiv. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2017-12-01 Frågeställare: Rasmus Ling (MP)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:285 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:316 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:316 av Sofia Damm KD Vikten av det gränsöverskridande samarbetet inom Öresundsregionen Sofia Damm har, med hänvisning till utfallet av omröstningen i anslutning till EU:s allmänna ministerråd den 20 november om ny placering av den Europeiska

Svarsdatum: 2017-11-29 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:316 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:303 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:303 av Sofia Arkelsten M Laglig och säker abort i Brasilien Sofia Arkelsten har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera i mina kontakter med Brasilien för att värna SRHR och rätten till laglig och säker abort. För Sveriges feministiska

Svarsdatum: 2017-11-29 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:303 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:284 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:284 av Jamal El-Haj S Demokratin och naturen i Indonesien Jamal El-Haj har frågat mig hur vi kan stötta Indonesien i dess demokratiska strävanden och i landets arbete för att bevara sin värdefulla natur. Indonesien har sedan 1998 genomgått

Svarsdatum: 2017-11-24 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:284 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:273 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:273 av Robert Halef KD FN:s möjligheter att förhindra ett nytt krig i Libanon Robert Halef har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra utbrottet av ett nytt krig i Libanon. Regeringen instämmer att det är av största vikt

Svarsdatum: 2017-11-24 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:273 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:262 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:262 av Amineh Kakabaveh V Irans behandling av fackliga ledare Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att förmå den Islamiska republiken Iran att sluta arrestera, misshandla och döma politiska och fackliga ledare till

Svarsdatum: 2017-11-17 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:262 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:253 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:253 av Boriana Åberg M Hemligstämplade löner bland svenska FN-anställda Boriana Åberg har frågat mig om hur jag och regeringen avser agera för att säkerställa att uppgifter om svenska FN-tjänstemäns inkomster ska lämnas till Skatteverket och

Svarsdatum: 2017-11-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:253 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:239 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:239 av Jonas Sjöstedt V Sveriges engagemang för Jurij Dimitrijev Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att ta några initiativ dels för att Ryssland ska sluta inskränka organisationsfriheten, mot bakgrund av bland annat lagstiftning om utländska

Svarsdatum: 2017-11-17 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:239 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:223 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:223 av Christina Örnebjär L Förmyndarskap i Saudiarabien Christina Örnebjär har frågat mig om jag avser att agera för att kräva ett avskaffande av mäns förmyndarskap över kvinnor i Saudiarabien. Regeringen ser mycket allvarligt på situationen

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Christina Örnebjär (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:223 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:222 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:222 av Robert Hannah L Svenske medborgaren Gui Minhais frisläppande från Kina Robert Hannah har frågat mig om regeringen fört samtal med Kinas diktaturstyre om att de ska låta Gui Minhai lämna Kina, och vad regeringen i övrigt gör för att sätta

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:222 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:199 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:199 av Robert Hannah L Minoriteternas situation i konflikten mellan Irak och det kurdiska självstyret Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen har tagit upp Human Rights Watchs rapport med Iraks regering och det kurdiska självstyret

Svarsdatum: 2017-11-08 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:199 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:183 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:183 av Sofia Damm KD Våldet mot kristna i Irak Sofia Damm har frågat mig vad jag och regeringen gör, utöver den militära utbildningsinsatsen i Irak, för att bevara den kristna närvaron i landet, för att få de styrande att arbeta för enighet och

Svarsdatum: 2017-11-08 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:183 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:181 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:181 av Markus Wiechel SD Irakiska angrepp mot KRG Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det fortsatt är aktuellt att stötta den irakiska regeringen efter den senaste tidens utveckling i norra Irak, samt hur jag och regeringen

Svarsdatum: 2017-11-08 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:181 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:176 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:176 av Jesper Skalberg Karlsson M Global Deal Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka nya möjliga åtgärder jag ser för att skapa framtidstro inom Global Deal. Global Deal är fortsatt prioriterat av regeringen. Global Deal är ett bidrag

Svarsdatum: 2017-11-08 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:176 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:172 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:157 av Lars Beckman M Uttalande av Sveriges ambassadör på Island och fråga 172 av Markus Wiechel SD Svenska ambassadörer Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av uttalandet av Sveriges ambassadör på Island.

Svarsdatum: 2017-11-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:172 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:171 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:171 av Anders Österberg S Terrordådet i Somalia Anders Österberg har frågat mig vad Sverige gör för att stödja Somalia generellt, och vilket stöd vi har gett Somalia efter terrordådet i Mogadishu. Sverige har under lång tid gett aktivt stöd till

Svarsdatum: 2017-11-02 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:171 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:170 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:170 av Anders Österberg S Utvecklingen i Bangladesh Anders Österberg har frågat mig hur jag ser på utvecklingen i Bangladesh. Bangladesh är enligt konstitutionen en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem och ett oberoende rättsväsende.

Svarsdatum: 2017-11-02 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:170 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:157 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:157 av Lars Beckman M Uttalande av Sveriges ambassadör på Island och fråga 172 av Markus Wiechel SD Svenska ambassadörer Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av uttalandet av Sveriges ambassadör på Island.

Svarsdatum: 2017-11-02 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:157 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)