Dokument & lagar (519 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:672 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:672 av Sofia Arkelsten M Hbtq-rättigheter i Egypten Sofia Arkelsten har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera för att uppmärksamma situationen för hbtq-personer i Egypten och möjligen bidra till att den förbättras. Regeringen delar Sofia

Svarsdatum: 2018-02-07 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:672 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:630 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:629 Turkiets attacker mot SDF i syriska Afrinprovinsen av Markus Wiechel SD och fråga 2017/18:630 Turkiets angrepp mot kurderna i Syrien av Yasmine Posio Nilsson V Markus Wiechel har frågat mig om regeringen och jag avser att fördöma Turkiets

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Yasmine Posio Nilsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:630 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:629 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:629 Turkiets attacker mot SDF i syriska Afrinprovinsen av Markus Wiechel SD och fråga 2017/18:630 Turkiets angrepp mot kurderna i Syrien av Yasmine Posio Nilsson V Markus Wiechel har frågat mig om regeringen och jag avser att fördöma Turkiets

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:629 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:627 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på fråga 2017/18:627 av Margareta Cederfelt M Politiska fångar i Azerbajdzjan Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att agera för att Azerbajdzjan ska släppa de politiska fångar som finns i landet, och om jag avser ta upp frågan tillsammans med mina kollegor inom EU i syfte att öka trycket på Azerbajdzjan

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:627 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:626 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:626 av Margareta Cederfelt M Säkerhetssituationen i östra Asien Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att agera till stöd för att Kina ska inleda förhandlingar med Taiwan om sina unilateralt nyinrättade flygrutter. Det är en omfattande

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:626 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:625 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:625 av Margareta Cederfelt M Krafttag mot mutor Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att aktivt arbeta för att Sverige varken direkt eller indirekt ska stödja fortsatt utbetalning av mutor från Azerbajdzjan.

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:625 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:607 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:607 Brott mot mänskliga rättigheter i Kina Markus Wiechel har frågat mig hur prioriterad MR-situationen i Kina är för regeringen, och om arbetet för att påverka den kinesiska regeringen i en positiv riktning. Regeringen fäster mycket stor vikt

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:607 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:606 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:606 av Roza Güclü Hedin S Lagförslag i Irak som kan tillåta barnäktenskap Roza Güclü Hedin har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att markera att ett irakiskt förslag om ändrad äktenskapslag inte är förenligt med principerna för grundläggande

Svarsdatum: 2018-01-31 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:606 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:578 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:578 av Sofia Damm KD Försvarsberedningens formulering Sofia Damm har frågat mig vilken är egentligen den utrikespolitiska hållningen i frågan dvs. står jag bakom den formulering som Försvarsberedningen använder sig av. Försvarsberedningens delrapport

Svarsdatum: 2018-01-24 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:578 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:576 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:576 av Kerstin Lundgren C Gripandet av Ojub Titijev Kerstin Lundgren har frågat mig hur Sverige kommer att ta upp Ojub Titijevs fall med Rysslands politiska ledning och kräva att människorättsaktivisten Ojub Titijev släpps fri. Jag ser det som

Svarsdatum: 2018-01-24 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:576 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran och fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel SD Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det vore fel av Sverige att aktivt

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:559 av Markus Wiechel SD Iraks oförmåga att garantera säkerheten i Kirkuk Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att Sverige kunde ha gjort mer för att förhindra de slitningar som har uppstått till följd av den irakiska regeringens internationellt

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:557 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran och fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel SD Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det vore fel av Sverige att aktivt

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:557 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:527 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:527 av Lotta Johnsson Fornarve V Situationen i Togo och den svenska samvetsfången Issifou Seidou Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att de mänskliga rättigheterna i Togo ska respekteras och för att den fängslade

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:527 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:525 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:525 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Felaktig visumhantering på svenska ambassader Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen arbetar för att säkerställa dels en fungerande och rättssäker visumhantering vid samtliga

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:525 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:497 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till ri ksdagen Svar på fråga 2017/18:497 av Amineh Kakabaveh V Mänskliga rättigheter i Iran Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förmå den iranska regimen att utveckla ett rättssystem som respekterar mänskliga rättigheter och förhindrar

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:497 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:437 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:437 av Karin Enström M Toppmötet mellan EU och AU Karin Enström har frågat statsministern om hur regeringen ska bidra till den gemensamma EU-AU-FN task force som sattes på plats i samband med det senaste toppmötet mellan AU och EU, samt hur regeringen

Svarsdatum: 2017-12-20 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:437 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:420 av Dennis Dioukarev SD Sveriges ambassad till Jerusalem Dennis Dioukarev har frågat mig hur jag ser på att flytta Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem för att markera min uppriktiga neutralitet och välvilja mot Israel.

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:397 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:394 av Björn Söder SD UD:s hantering av dokumentation och information och fråga 2017/18:397 av Sofia Damm KD DN:s artiklar om säkerhetsrådskampanjen Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Utrikesdepartementet

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:397 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:394 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:394 av Björn Söder SD UD:s hantering av dokumentation och information och fråga 2017/18:397 av Sofia Damm KD DN:s artiklar om säkerhetsrådskampanjen Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Utrikesdepartementet

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:394 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)