Dokument & lagar (519 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:4 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Meddelande om uteblivet svar på fråga 2018/19:4 av Amineh Kakabaveh V Situationen i Iran Frågan kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering. Stockholm den 29 november 2018 Enligt uppdrag Håkan Åkesson

Svarsdatum: 2018-11-29 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:4 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:2 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2018/19:2 av Björn Söder SD Ratificering av CEPA Frågan kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering. Stockholm den 29 oktober 2018 Enligt uppdrag Håkan Åkesson

Svarsdatum: 2018-11-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:2 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1642 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1642 av Amineh Kakabaveh V Turkiets missbruk av Interpol Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att få slut på missbruk av Interpol som Turkiet bedriver i syfte att förfölja regimkritiker och människorättsaktivister som Zarakolu.

Svarsdatum: 2018-09-19 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1642 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1638 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksda gen Svar på fråga 2017/18:1638 av Anders Österberg S Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med tanke på utvecklingen och situationen för hazarer i Afghanistan. Regeringen ser med oro på den senaste

Svarsdatum: 2018-09-11 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1638 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1637 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1637 av Markus Wiechel SD Den politiska utvecklingen i Uganda Markus Wiechel har frågat mig om jag avser agera för att minska våldet och förtrycket mot Ugandas invånare, och vilka åtgärder som kan förväntas att regeringen vidtar. Det är uppenbart

Svarsdatum: 2018-09-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1637 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1624 av Anders Österberg S Den aktuella situationen i Bangladesh Anders Österberg har frågat mig hur jag agerar med anledning av utvecklingen i Bangladesh. Kränkningar av de medborgerliga och politiska rättigheterna ökar i Bangladesh sedan några

Svarsdatum: 2018-09-03 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1617 av Birgitta Ohlsson L Stöd till demokratin i Gambia Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser stötta den unga demokratin i Gambia såväl genom EU som nationellt. Sverige välkomnar de demokratiska framsteg som gjorts efter Adama Barrows

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1608 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på fråga 2017/18:1608 av Kerstin Lundgren C Stöd för Kanada och för mänskliga rättigheter Kerstin Lundgren har, mot bakgrund av Kanadas diplomatiska konflikt med Saudiarabien, frågat mig vilka initiativ Sverige har tagit för att förmå EU att tydligt stödja Kanadas hållning, och vilka initiativ som planeras i UNHRC/FN:s

Svarsdatum: 2018-08-27 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1608 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1605 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på fråga 2017/18:1605 av Margareta Cederfelt M Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att uttala mig emot Azerbajdzjans övergrepp gentemot hbtq-personer och verka för att de frisläpps. Azerbajdzjan fortsätter att uppvisa allvarliga brister vad gäller respekten

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1605 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1593 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1593 av Betty Malmberg M Utvecklingen i Katalonien Betty Malmberg har frågat mig om regeringen har för avsikt att på egen hand eller via EU agera till stöd för de katalanska politiker som sitter fängslade enkom för att ha beslutat om en folkomröstning.

Svarsdatum: 2018-08-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1593 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1560 av Jamal El-Haj S Kriget mot Gazas fängslade folk Jamal El-Haj har frågat mig genom vilka initiativ jag försöker hjälpa Gazas lidande folk, och ifall någon svensk sjukvårdsinsats kan göras för att hjälpa de som skadas svårt. Situationen

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1559 av Markus Wiechel SD Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten Markus Wiechel har frågat mig om det inte dags att tydligt verka för att avbryta Turkiets EU-förhandlingar och dess medverkan i Europarådet och om jag anser att

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1555 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1555 av Markus Wiechel SD Gripandet av en svensk valobservatör i Turkiet Markus Wiechel har frågat mig om jag avser lyfta Turkiets agerande i fråga om den svenska valobservatören som nekades inresa i Turkiet med den turkiska ambassadören, turkiska

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1555 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1551 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1551 av Jeannette Escanilla V Ship to Gaza Jeannette Escanilla har frågat mig vad jag avser att göra för att visa Israel hur allvarligt Sverige ser på blockaden av Gaza och hindra bordningar och övergrepp vid resan av Ship to Gaza. Situationen

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Jeannette Escanilla (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1551 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1549 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1549 av Maria Weimer L Stöd till barn och unga vid den amerikanska gränsen Maria Weimer har med anledning av familjeseparationerna vid amerikansk-mexikanska gränsen frågat mig om jag ämnar agera för att bidra till att förbättra de här barnens

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Maria Weimer (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1549 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:86 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 19 oktober Svar på fråga 2016/17:85 Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt på fråga 2016/17: 86 Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M Sofia Arkelsten har i fråga

Svarsdatum: 2018-06-28 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:86 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:85 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 19 oktober Svar på fråga 2016/17:85 Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt på fråga 2016/17: 86 Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M Sofia Arkelsten har i fråga

Svarsdatum: 2018-06-28 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:85 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1538 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1538 av Jamal El-Haj S Netanyahus censursträvanden Jamal El-Haj har frågat mig hur jag vill samla en bred svensk och europeisk opinion mot den israeliska regeringens strävanden efter censur. Värnandet av mänskliga rättigheter, inklusive församlings-förenings-

Svarsdatum: 2018-06-26 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1538 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1511 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till r iksdagen Svar på fråga 2017/18:1511 av Markus Wiechel SD Turkiskt underrättelsearbete i Sverige Markus Wiechel har frågat mig hur jag avser lyfta frågan om Turkiets underrättelsearbete i Sverige med min turkiska motsvarighet eller om jag avser kalla upp Turkiets ambassadör,

Svarsdatum: 2018-06-26 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1511 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1506 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1506 av Mikael Oscarsson KD Sekretessbelagda dokument om Raoul Wallenberg Mikael Oscarsson har, med hänvisning till vår interpellationsdebatt den 20 april i år, frågat mig hur många sekretessbelagda dokument det finns i Raoul Wallenberg-frågan,

Svarsdatum: 2018-06-26 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1506 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)