Dokument & lagar (270 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:3 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

2018-11-14 S2018/05575/ FS Socialdepartementet Till Riksdagen Frågan 2018/19:3 Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom av Jonas Eriksson MP kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2018-11-15 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:3 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1641 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 04837/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1641 av Jenny Petersson M Väntetid vid mammografi Jenny Petersson har frågat mig vad regeringen gör åt de långa väntetiderna på området mammografi. Insjuknandet i bröstcancer har fördubblats sedan 1960 och bröstcancer är idag den

Svarsdatum: 2018-09-19 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1641 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1607 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 04391/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1607 av Lotta Finstorp M Ridskolornas ekonomiska svårigheter på grund av foderbrist Lotta Finstorp har mot bakgrund av de kraftigt ökade foderkostnaderna frågat mig om jag anser att ett tydligt predestinerat ökat statligt lokalt aktivitetsstöd

Svarsdatum: 2018-08-24 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1607 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1557 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03905 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1557 av Christina Örnebjär L om en ny inriktning på narkotikapolitiken Christina Örnebjär har frågat mig vilka åtgärder och/eller initiativ jag är beredd att ta mot bakgrund av Narkotikapolisföreningens önskemål om en ny inriktning

Svarsdatum: 2018-07-26 Frågeställare: Christina Örnebjär (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1557 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1546 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03849/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1546 av Lars Beckman M Bristande tillgänglighet till sjukvård i norra Sverige i sommar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma tillrätta med de stora bristerna i tillgängligheten

Svarsdatum: 2018-07-26 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1546 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1533 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03772/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1533 av Margareta Cederfelt M Ökad långvarig sjukfrånvaro Margareta Cederfelt har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att långvariga sjukskrivningar bland läkare ska minska i antal. Jag vill börja med att tacka

Svarsdatum: 2018-06-27 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1533 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1492 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03653/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1492 av Robert Hannah L En översyn av informationsplikten för personer som lever med hiv Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen anser att informationsplikten för personer som lever med smittfri hiv uppfyller sitt ändamål,

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1492 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1482 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03618/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1482 av Jenny Petersson M Nationell plan för hepatit C Jenny Petersson har frågat mig vad regeringen och då främst ministern avser att göra i fråga om nationell plan på området, för att försäkra sig om att så många som möjligt får

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1482 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1476 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03612 SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1476 av Markus Wiechel SD Äldreförsörjningsstödets innebörd Marcus Wiechel har frågat statsrådet Lena Hallengren om hon anser att nuvarande system med äldreförsörjningsstödet är rättvist och fungerar bra, eller om hon avser att

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1476 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1475 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03610/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1475 av Jakob Forssmed KD Beslut om behandlingsbegränsning Jakob Forssmed har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att behandlingsbegränsningar inte används på ett sådant sätt att människovärdesprincipen urholkas eller att

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jakob Forssmed (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1475 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1441 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03545/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1441 av Jens Holm V Ett globalt förbud mot djurtester för kosmetika Jens Holm har frågat mig om jag avser verka för ett globalt förbud mot djurtestad kosmetika. Inledningsvis vill jag referera till mitt tidigare svar på fråga 2017/18:83

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1441 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1438 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03544/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1438 av Laila Naraghi S Förenklad ansökan om bostadstillägg för pensionärer Laila Naraghi har frågat mig om jag i översynen av bostadstillägget till pensionärer avser inkludera frågan om hur den årliga deklarationen kan användas

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1438 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1429 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03473/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1429 av Margareta Cederfelt M Kostnadseffektivare vård Margareta Cederfelt har frågat mig på vilket sätt jag kommer att verka för att svenska skattebetalare ska få en kostnadseffektivare vård i paritet med OECD-länderna relaterat

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1429 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1426 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03447/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1426 av Markus Wiechel SD Ramadans påverkan på folkhälsan Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att ramadan är eller kan bli ett folkhälsoproblem, och om jag i sådana fall avser att vidta några åtgärder. Det kan i vissa sammanhang

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1426 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1393 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:1393 av Jenny Petersson M om Sverige som life science-nation Jenny Petersson har frågat mig om jag avser vidta några konkreta åtgärder för att möjliggöra för patienter att ingå i studier. Inledningsvis vill jag lyfta det svar jag tidigare lämnat på fråga 2017/18:666 Klinisk läkemedelsprövning. Jag

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1393 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1388 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03405/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1388 av Johan Forssell M Vård för personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd Johan Forssell har frågat mig vilka prognoser jag och regeringen gör för de framtida vårdkostnaderna för personer som uppehåller sig i Sverige

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1388 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1387 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03384 FS S2018/03388/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1385 samt fråga 2017/18:1387 av Camilla Waltersson Grönvall M Fyra förlorade år för en ny nationell cancerstrategi samt Kompetensförsörjningen inom cancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur det

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1387 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1386 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03386/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1386 av Camilla Waltersson Grönvall M Infriande av löften om att korta väntetider i cancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att infria det nya löftet om att få bort alla onödiga

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1386 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1385 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03384 FS S2018/03388/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1385 samt fråga 2017/18:1387 av Camilla Waltersson Grönvall M Fyra förlorade år för en ny nationell cancerstrategi samt Kompetensförsörjningen inom cancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur det

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1385 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1370 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03329/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på riksdagsfråga 2017/18:1370 av Björn Söder SD Kostnaderna för privilegier för personer som vistas illegalt i Sverige Björn Söder har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att ändra lagen så att personer som inte har rätt att uppehålla sig i landet mister

Svarsdatum: 2018-06-05 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1370 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 79 kB)