Dokument & lagar (86 träffar)

minråd 2006/07:2785 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2007-09-18 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Tredje rapporten om ömsesidig viseringsfrihet 4. En enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland Rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2751 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2007-07-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 18–21


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2764 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2007-07-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Presentation 4. Den gemensamma organisationen av marknaden för vin Förslag till rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2746 Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin Budget Datum: 2007-07-13 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför förlikningsmötet med Europa- parlamentet om EU:s budget 2008. 4. Rådets fastställande av förslag till Europeiska gemenskapens budget för budgetåret 2008. 5. Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2745 Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin Datum: 2007-07-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Presentation 4. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten 5. (ev.) Antagande av euron Antagande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2568 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2007-06-28 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan 3. Avfall Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv Politisk överenskommelse 4. Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2569 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning) Datum: 2007-06-25 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan 3. Inrättande av Europeiska tekniska institutet (EIT) Förslag till rådets förordning allmän riktlinje 4. -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2557 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser (extra möte) Datum: 2007-06-25 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. WTO/utvecklingsagendan från Doha 3. Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2556 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2007-06-17 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i – Bryssel den 9–10


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2550 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2007-06-12 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. EUROPOL - Förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Slutbehanling av kapitel I - Utkast till rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2549 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2007-06-11 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål Förslag till rådets förordning Politisk överenskommelse 4. Återhämtningsplan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2498 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2007-06-06 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan ENERGI 3. El- och gasmarknaden a). Meddelandet Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden b). Utredning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2497 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2007-06-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten 4. Konvergensrapporter från kommissionen och Europeiska centralbanken Föredragning 5. De


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2466 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2007-05-30 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik Politisk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2416 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur (utbildning och ungdom) Datum: 2007-05-24 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Behandlades i EU-nämnden 11 maj 2007 4. Behandlades i EU-nämnden 11 maj 2007 Utbildning 5. En


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2377 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur (kultur) Datum: 2007-05-24 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Kulturella och kreativa sektorernas bidrag till att nå Lissabonmålen Antagande av rådsslutsatser 4. Television


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2417 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning) Datum: 2007-05-21 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Bättre lagstiftning / Minskning av administrativa bördor Lägesrapport 4. Förfaranden för tillämpning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2378 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2007-05-14 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 23–26 april


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2376 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2007-05-14 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 23–26 april


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2362 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2007-05-08 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Preliminärt förslag till allmän budget för 2008 Föredragning av kommissionen 4. Den finansiella marknaden 1. Hedgefonder Antagande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information