Hela betänkandet

Redovisning förslagspunkter

1. Godkännande av fördraget

Riksdagen godkänner fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:39 och avslår motionerna
2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V),
2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (båda SD),
2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) i denna del och
2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP02302
FP21012
C19004
SD00200
V00163
KD18001
PP0000
-0000
Totalt251233738

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Framtida bindning till fördragets regler

Riksdagen ger regeringen till känna som sin mening vad som anförs i betänkandet om en eventuell framtida bindning till fördragets regler och avslår
Därmed avslår riksdagen motion
2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) i denna del.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Svenskt undantag från EMU

Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:Fi295 av Ulf Holm och Mats Pertoft (båda MP).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP02302
FP22002
C19004
SD02000
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt25259038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag