Hela betänkandet

Redovisning förslagspunkter

1. Upprivning av kollektivtrafiklagen

Riksdagen avslår motion
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 10.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt28418047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Komplettering av kollektivtrafiklagen

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
2. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
med de ändringarna att tidpunkten för ikraftträdande i lagarna under punkterna 1 och 2 bestäms till den 1 augusti 2012 och att tidpunkterna som anges i övergångsbestämmelserna till lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ändras enligt följande:
a) i punkt 2 ändras den 1 juli 2013 till den 1 augusti 2013,
b) i punkt 3 ändras den 1 september 2013 till den 1 oktober 2013 och den 1 juli 2012 till den 1 augusti 2012 och
c) i punkt 4 ändras den 1 juli 2013 till den 1 augusti 2013.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:76 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 2 och
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt26042047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utvärdering av kollektivtrafiklagen m.m.

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 26 och
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 11.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Krav på kollektivtrafiken

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 2-5,
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 5-8,
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 5-8,
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 25 och
2011/12:T456 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 8.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T232 av Anders Andersson (KD),
2011/12:T255 av Barbro Westerholm (FP),
2011/12:T346 av Lars Beckman (M),
2011/12:T391 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (båda S),
2011/12:T454 av Edward Riedl (M) och
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 7.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP24001
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt193109047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4 och 9 samt
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 4.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt26042047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Byabussen m.m.

Riksdagen avslår motion
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 10 och 11.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Nya kollektivtrafiksystem

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T430 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (båda C) och
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 16.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Allmänna utgångspunkter för järnvägstrafiken

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T222 av Elin Lundgren (S),
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2011/12:T373 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 6 och 7,
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3,
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1 och 6-8 samt
2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Järnvägstrafikens tidtabellshållning

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9 och
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Utförande av drift och underhåll

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur underhållet av järnvägsinfrastrukturen ska organiseras.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 5,
2011/12:T372 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 8 och
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, FP, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M092015
MP24001
FP02103
C02003
SD19000
V18001
KD01702
-0001
Totalt152150047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Ansvar för järnvägsstationer m.m.

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7,
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5 och
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Europeisk järnvägssamordning

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T325 av Adnan Dibrani (S),
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 4 och
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 15.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Plankorsningar

Riksdagen avslår motion
2011/12:T246 av Margareta Pålsson (M).

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Resenärsfrågor

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 3,
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3,
2011/12:T224 av Jan Lindholm och Tina Ehn (båda MP) yrkandena 1-3,
2011/12:T233 av Christer Winbäck (FP),
2011/12:T306 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),
2011/12:T309 av Penilla Gunther (KD),
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 8,
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 9 och
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 8.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt26042047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Arlandabanan

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S),
2011/12:T211 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5 i denna del och
lägger skrivelse 2011/12:93 till handlingarna.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009121
M920015
MP00241
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt1691811547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Gotlandstrafiken

Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T219 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:T287 av Gustaf Hoffstedt (M),
2011/12:T333 av Nina Lundström (FP) yrkande 2,
2011/12:T380 av Christer Engelhardt (S) och
2011/12:MJ210 av Christer Engelhardt (S) yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag