Hela betänkandet

Redovisning förslagspunkter

1. Avslag på propositionens förslag

Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi9 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Fi10 yrkande 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD01900
V00190
KD16003
-0001
Totalt276191935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Godkännande av fördragsändring

Riksdagen godkänner Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:66 punkt 1 och avslår motion
2011/12:Fi9 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ändring i anslutningslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:66 punkt 2.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Styrningen av den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM)

Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi11 av Per Bolund (MP) yrkandena 1 och 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt27440035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Framtiden för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM)

Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD01900
V00190
KD16003
-0001
Totalt276191935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Svenskt undantag från EMU

Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi10 yrkande 3, 2011/12:Fi210 yrkande 1 och 2011/12:Fi305.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M97019
MP00214
FP22002
C19004
SD01900
V00190
KD15013
-0001
Totalt253194235

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag