Ny offentlighets- och sekretesslag (KU24)

En ny offentlighets- och sekretesslag börjar gälla den 30 juni 2009. Den nya lagen är en omarbetning av sekretesslagen med syftet att göra reglerna mer lättförståeliga och lättare att tillämpa.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut:
Delvis bifall till propositionerna

Hela betänkandet

4. Omröstning och beslut

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Utskottets förslag och omröstningen i kammaren

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Svensk författningssamling (SFS)

Ändringsförfattning
 • -
 • 2009:401
 • 2009:402
 • 2009:403
 • 2009:404
 • 2009:405
 • 2009:406
 • 2009:407
 • 2009:408
 • 2009:409
 • 2009:410
 • 2009:411
 • 2009:412
 • 2009:413
 • 2009:414
 • 2009:415
 • 2009:416
 • 2009:417
 • 2009:418
 • 2009:419
 • 2009:420
 • 2009:421
 • 2009:422
 • 2009:423
 • 2009:424
 • 2009:425
 • 2009:426
 • 2009:427
 • 2009:428
 • 2009:429
 • 2009:430
 • 2009:431
 • 2009:432
 • 2009:433
 • 2009:434
 • 2009:435
 • 2009:436
 • 2009:437
 • 2009:438
 • 2009:439
 • 2009:440
 • 2009:441
 • 2009:442
 • 2009:443
 • 2009:444
 • 2009:445
 • 2009:446
 • 2009:447
 • 2009:448
 • 2009:449
 • 2009:450
 • 2009:451
 • 2009:452
 • 2009:453
 • 2009:454
 • 2009:455
 • 2009:456
 • 2009:457
 • 2009:458
 • 2009:459
 • 2009:460
 • 2009:461
 • 2009:462
 • 2009:463
 • 2009:464
 • 2009:465
 • 2009:466
 • 2009:467
 • 2009:468
 • 2009:469
 • 2009:470
 • 2009:471
 • 2009:472
 • 2009:473
 • 2009:474
 • 2009:475
 • 2009:476
 • 2009:477
 • 2009:478
 • 2009:479
 • 2009:480
 • 2009:481
 • 2009:482
 • 2009:483
 • 2009:484
 • 2009:485
 • 2009:486
 • 2009:487
 • 2009:488
 • 2009:489
 • 2009:490
 • 2009:491
 • 2009:492
 • 2009:493
 • 2009:494
 • 2009:495
 • 2009:496
 • 2009:497
 • 2009:498
 • 2009:499
 • 2009:500
 • 2009:501
 • 2009:502
 • 2009:503
 • 2009:504
 • 2009:505
 • 2009:506
 • 2009:507
 • 2009:508
 • 2009:509
 • 2009:510
 • 2009:511
 • 2009:512
 • 2009:513
 • 2009:514
 • 2009:515
 • 2009:516
 • 2009:517
 • 2009:518
 • 2009:519
 • 2009:520
 • 2009:521
 • 2009:522
 • 2007:523
 • 2009:524
 • 2009:525
 • 2009:526
 • 2009:527
 • 2009:528

3. Debatt

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Protokoll med debatt

2. Förberedelser

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Hela betänkandet

1. Förslag

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Från regeringen