Kön har ingen betydelse för möjligheten att gifta sig (CU19)

En persons kön ska från den 1 maj inte längre ha betydelse för möjligheten att gifta sig. Lagen om registrerat partnerskap upphävs. Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en enkel anmälan eller genom en vigsel. Det ska även i fortsättningen vara möjligt att förordna en borgerlig vigselförrättare för ett enstaka tillfälle. Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre vara vigselförrättare.

Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut:
Delvis bifall till propositionen samt motionerna 2008/09:C4, C9 och C454. Bifall till av utskottet framlagda lagförslag. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

4. Omröstning och beslut

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Utskottets förslag och omröstningen i kammaren

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Svensk författningssamling (SFS)

Ändringsförfattning
 • 2009:253
 • 2009:258
 • 2009:254
 • 2009:255
 • 2009:256
 • 2009:257
 • 2009:259
 • 2009:260
 • 2009:261
 • 2009:262

3. Debatt

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Protokoll med debatt

2. Förberedelser

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Hela betänkandet

1. Förslag

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Från regeringen

Från ledamöterna