Översyn av folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar (SkU13)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en ny översyn av frågan om folkbokföringen även i fortsättningen ska knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas. Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 talat om att den tänker följa hur frågan om församlingsindelningen och dess betydelse för folkbokföringen utvecklas. Riksdagen tycker att det är motiverat att gå ännu längre och begär därför en översyn. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut:
Delvis bifall på motionerna.

Hela betänkandet

4. Omröstning och beslut

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Utskottets förslag och omröstningen i kammaren

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

3. Debatt

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?
Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

Protokoll med debatt

2. Förberedelser

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Hela betänkandet

1. Förslag

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Från ledamöterna