Gynnsammare beskattning vid försäljning av dotterbolag (SkU14)

Riksdagen beslutade om skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, dvs. andelar i dotter- och intressebolag. Kapitalvinster ska vid försäljning av näringsbetingade andelar inte beskattas. Kapitalförluster på sådana andelar kan då inte heller dras av. Det schablonmässiga kravet på hur stort ägandet ska vara för att anses som näringsbetingat sänks. Därmed utvidgas även den skattefrihet som redan finns för utdelningar på näringsbetingade andelar. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen, med vissa mindre justeringar. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

4. Omröstning och beslut

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Utskottets förslag och omröstningen i kammaren

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Svensk författningssamling (SFS)

Ändringsförfattning
 • 2003:224
 • 2003:225
 • 2003:226
 • 1997:483
 • 2003:228
 • 2003:229
 • 2003:230

3. Debatt

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Protokoll med debatt

2. Förberedelser

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Hela betänkandet

1. Förslag

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?