Detta betänkande behandlar prop 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m., och prop 1994/95:92 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m. samt 21 motioner.

Riksdagens beslut:
Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

4. Omröstning och beslut

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Protokoll med beslut

3. Debatt

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Protokoll med debatt

2. Förberedelser

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Hela betänkandet

1. Förslag

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Vad är detta?

Från regeringen

Från ledamöterna