Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008/09:KrU2 Public service-frågor
2008/09:SkU20 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete
2008/09:KrU3 Kulturmiljövård och museer
2008/09:JuU15 Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007
2008/09:UbU1y Åtgärder för jobb och omställning
2008/09:20 Kallelse och föredragningslista 2008/09:20
2008/09:21 Fredagen den 20 februari 2009
2008/09:1A73E1 Protokoll sammanträde 2008/09:20
2008/09:32 Finansutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:30
2008/09:8 Sammansatta Utrikes- Och Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:30
2008/09:15 Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00
2008/09:17 Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00
2008/09:21 Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00
2008/09:22 Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00
2008/09:17 Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00
2008/09:19 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00
2008/09:14 Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 09:30
2008/09:19 Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 09:30
2008/09:20 Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 09:30
2008/09:17 Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 09:30