Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:39
2008/09 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2008/09:31
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:27
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:26
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:40
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:25
2008/09:KU19 Kommittéberättelse 2009
2008/09:JuU22 Polisfrågor
2008/09:27 Kallelse och föredragningslista 2008/09:27
2008/09:28 Fredagen den 27 mars 2009
2008/09:22 Fredagen den 27 mars 2009
2008/09:1C1DAB Protokoll sammanträde 2008/09:27
2008/09:25 Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00
2008/09:28 Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00
2008/09:21 Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00
2008/09:25 Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00
2008/09:39 Finansutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00
2008/09:24 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00
2008/09:16 Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 09:30