Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2010/11:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2010/11:14 Finansutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:30
2010/11:11 Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00
2010/11:8 Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00
2010/11:10 Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00
2010/11:11 Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00
2010/11:12 Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00
2010/11:14 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00
2010/11:4 Sammansatta Utrikes- Och Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00
2010/11:10 Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 09:30
2010/11:10 Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 09:30
2010/11:10 Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 09:00
2010/11:9 Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 09:00
2010/11:JuU3y En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:10
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:10
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:4
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:11
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:10
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:8