Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2010/11:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2010/11:KU15 Jämkning av inkomstgaranti
2010/11:CU19 Ändring i marknadsföringslagen
2010/11:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2010/11:13 Kallelse och föredragningslista 2010/11:13
2010/11:14 Onsdagen den 8 december 2010
2010/11:24D1BA Protokoll sammanträde 2010/11:15
2010/11:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2010/11:SkU14 Nya skatteregler för försäkringsföretag
2010/11:NU3 Utgiftsområde 21 Energi
2010/11:11 Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00
2010/11:12 Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00
2010/11:12 Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00
2010/11:13 Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00
2010/11:10 Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00
2010/11:13 Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00
2010/11:10 Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00
2010/11:15 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-07 kl. 11:00
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:11
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:12