Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2011/12 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:14
2011/12 Protokoll utskottssammanträde 2011/12:12
2011/12 Protokoll utskottssammanträde 2011/12:12
2011/12 Protokoll utskottssammanträde 2011/12:17
2011/12 Protokoll utskottssammanträde 2011/12:10
2011/12 Protokoll utskottssammanträde 2011/12:13
2011/12:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2011/12:16 Kallelse och föredragningslista 2011/12:16
2011/12:16 Onsdagen den 7 december 2011
2011/12:2A1206 Protokoll sammanträde 2011/12:16
2011/12:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2012
2011/12:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2011/12:13 Utbildningsutskottets sammanträde
2011/12:14 Trafikutskottets sammanträde
2011/12:13 Socialutskottets sammanträde
2011/12:15 Näringsutskottets sammanträde
2011/12:13 Konstitutionsutskottets sammanträde
2011/12:16 Finansutskottets sammanträde