Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008/09:32 Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:30
2008/09:20 Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:30
2008/09:18 Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:30
2008/09:9 Sammansatta Utrikes- Och Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:30
2008/09:18 Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:00
2008/09:23 Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:00
2008/09:34 Finansutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:00
2008/09:23 Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 08:00
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:18
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:9
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:16
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:24
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:18
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:32
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:23
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20
2008/09 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2008/09:23
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:34
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:18
2008/09:MJU19 Kosterhavets nationalpark m.m.