Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2010/11:UU5 Sidas stöd för kapacitetsutveckling
2010/11:UU4 EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden
2010/11:FiU10 Statsbudget för 2011
2010/11:12 Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-16 kl. 09:30
2010/11:13 Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-16 kl. 09:30
2010/11:12 Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-16 kl. 09:00
2010/11:13 Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-16 kl. 09:00
2010/11:17 Finansutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-16 kl. 09:00
2010/11:13 Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-16 kl. 08:00
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:12
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:12
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:13
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:13
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:16
2010/11 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2010/11:12
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:17
2010/11:KU8 Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter
2010/11:15 Kallelse och föredragningslista 2010/11:15
2010/11:16 Onsdagen den 15 december 2010
2010/11:24FE27 Protokoll sammanträde 2010/11:17