Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2010/11:22 Utrikesutskottets sammanträde
2010/11:25 Socialutskottets sammanträde
2010/11:16 Civilutskottets sammanträde
2010/11:26 Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde
2010/11:22 Utbildningsutskottets sammanträde
2010/11:25 Konstitutionsutskottets sammanträde
2010/11:30 Finansutskottets sammanträde
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:22
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:22
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:25
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:19
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:26
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:26
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:30
2010/11 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2010/11:24
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:27
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:19
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:31
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:30
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:16