Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2009/10:KU31 Allmänna helgdagar m.m.
2009/10:KU29 Statlig förvaltning
2009/10:KU27 Vissa författningsfrågor m.m.
2009/10:KU26 Vissa vallagsfrågor
2009/10:FiU25 Statlig förvaltning
2009/10:FiU13 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF)
2009/10:22 Kallelse och föredragningslista 2009/10:22
2009/10:24 Fredagen den 19 februari 2010
2009/10:23A087 Protokoll sammanträde 2009/10:22
2009/10:17 Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 10:00
2009/10:19 Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 10:00
2009/10:19 Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 10:00
2009/10:19 Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 10:00
2009/10:21 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 10:00
2009/10:15 Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:30
2009/10:22 Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:30
2009/10:21 Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:30
2009/10:17 Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:30
2009/10:16 Civilutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:30
2009/10:12 Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:00