Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2009/10:12 Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 11:00
2009/10:12 Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 11:00
2009/10:14 Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 11:00
2009/10:15 Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 11:00
2009/10:10 Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 10:30
2009/10:9 Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 10:00
2009/10:12 Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 10:00
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:9
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:13
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:13
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:12
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:12
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:12
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:14
2009/10 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2009/10:13
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:10
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:15
2009/10:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2009/10:SkU18 Det nya punktskattedirektivet
2009/10:SfU10 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete