Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008/09:31 Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00
2008/09:26 Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00
2008/09:36 Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00
2008/09:29 Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00
2008/09:44 Finansutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00
2008/09:25 Civilutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00
2008/09:28 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 09:30
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:32
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:22
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:42
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:31
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:26
2008/09 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2008/09:36
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:31
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:44
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:25
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28
2008/09:MJU13 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m.