Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008/09:21 Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:00
2008/09:23 Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:00
2008/09:33 Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:00
2008/09:41 Finansutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:00
2008/09:29 Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 08:00
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:21
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:17
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:30
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:26
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:40
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:23
2008/09 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2008/09:33
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:22
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:27
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:41
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:23