Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28
2008/09 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2008/09:44
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:38
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:37
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:53
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:30
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:34
2008/09:52 Finansutskottets sammanträde Måndag 2009-06-08 kl. 11:15
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:52
2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken
2008/09:36 Kallelse och föredragningslista 2008/09:36
2008/09:37 Fredagen den 5 juni 2009
2008/09:21BADA Protokoll sammanträde 2008/09:36
2008/09:NU22 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.
2008/09:FiU38 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m.
2008/09:SfU6y Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.
2008/09:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2009
2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.
2008/09:FiU35 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin