Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2009/10:42 Näringsutskottets sammanträde Fredag 2010-09-10 kl. 09:30
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:42
2009/10:45 Kallelse och föredragningslista 2009/10:45
2009/10:50 Fredagen den 10 september 2010
2009/10:241E62 Protokoll sammanträde 2009/10:47
2009/10:28 Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2010-09-07 kl. 11:00
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:28
2009/10:44 Kallelse och föredragningslista 2009/10:44
2009/10:49 Fredagen den 3 september 2010
2009/10:241CEF Protokoll sammanträde 2009/10:46
2009/10:2425A0 Protokoll sammanträde 2009/10:50
2009/10:FiU43 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om system för ersättning till investerare
2009/10:FiU42 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om insättningsgarantisystem
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:46
2010/11:2A4B10 Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningsåtgärder vid import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i kina
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:32
2009/10 Protokoll utskottssammanträde 2009/10:37
2009/10:43 Kallelse och föredragningslista 2009/10:43
2009/10:48 Fredagen den 23 juli 2010
2009/10:2417E3 Protokoll sammanträde 2009/10:45