Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008/09:KU26 Indelning i utgiftsområden
2008/09:51 Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 13:00
2008/09:44 Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 12:00
2008/09:34 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 12:00
2008/09:28 Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 11:00
2008/09:29 Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 11:00
2008/09:37 Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 11:00
2008/09:53 Finansutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 11:00
2008/09:30 Civilutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 11:00
2008/09:40 Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 10:30
2008/09:28 Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 10:30
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:51
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:40
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28
2008/09 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2008/09:44
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:38
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:37
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:53