Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:UU201601280930 Utrikesutskottets sammanträde
2015/16:UU201601210930 Utrikesutskottets sammanträde
2015/16:UU201601140930 Utrikesutskottets sammanträde
2015/16:JuU201512221100 Justitieutskottets sammanträde
2015/16:FiU201512171030 Finansutskottets sammanträde
2015/16:JuU201512171000 Justitieutskottets sammanträde
2015/16:eun201512161400 EU-nämndens sammanträde
2015/16:JuU201512151100 Justitieutskottets sammanträde
2015/16:FiU201512151100 Finansutskottets sammanträde
2015/16:eun201512110900 EU-nämndens sammanträde
2015/16:FiU201512101030 Finansutskottets sammanträde
2015/16:JuU201512101000 Justitieutskottets sammanträde
2015/16:UU201512100930 Utrikesutskottets sammanträde
2015/16:UU201512081130 Utrikesutskottets sammanträde
2015/16:JuU201512081100 Justitieutskottets sammanträde
2015/16:FiU201512081100 Finansutskottets sammanträde
2015/16:eun201512040900 EU-nämndens sammanträde
2015/16:FiU201512031030 Finansutskottets sammanträde
2015/16:JuU201512031000 Justitieutskottets sammanträde
2015/16:UU201512030930 Utrikesutskottets sammanträde