Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:eun201607150900 EU-nämndens sammanträde
2015/16:eun201607080900 EU-nämndens sammanträde
2015/16:NU201606231000 Näringsutskottets sammanträde
2015/16:eun201606221400 EU-nämndens sammanträde
2015/16:MJU201606220900 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015/16:MJU201606220800 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015/16:NU201606211100 Näringsutskottets sammanträde
2015/16:FiU201606211100 Finansutskottets sammanträde
2015/16:AU201606211100 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde
2015/16:SfU201606210800 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015/16:eun201606170900 EU-nämndens sammanträde
2015/16:SfU201606161030 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015/16:FiU201606161030 Finansutskottets sammanträde
2015/16:UbU201606161000 Utbildningsutskottets sammanträde
2015/16:NU201606161000 Näringsutskottets sammanträde
2015/16:FöU201606161000 Försvarsutskottets sammanträde
2015/16:AU201606161000 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde
2015/16:KU201606160900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015/16:MJU201606160800 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015/16:eun201606151430 EU-nämndens sammanträde