Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:FiU201412231100 Finansutskottets sammanträde
2014:FiU201412181030 Finansutskottets sammanträde
2014:JuU201412181000 Justitieutskottets sammanträde
2014:eun201412170900 EU-nämndens sammanträde
2014:JuU201412161100 Justitieutskottets sammanträde
2014:FiU201412161100 Finansutskottets sammanträde
2014:eun201412120900 EU-nämndens sammanträde
2014:FiU201412111030 Finansutskottets sammanträde
2014:JuU201412111000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201412091100 Justitieutskottets sammanträde
2014:FiU201412091100 Finansutskottets sammanträde
2014:eun201412050900 EU-nämndens sammanträde
2014:FiU201412041030 Finansutskottets sammanträde
2014:JuU201412041000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201412021100 Justitieutskottets sammanträde
2014:FiU201412021100 Finansutskottets sammanträde
2014:eun201411280900 EU-nämndens sammanträde
2014:FiU201411271030 Finansutskottets sammanträde
2014:JuU201411271000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411251100 Justitieutskottets sammanträde