Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:UU201601280930 Utrikesutskottets sammanträde
2015/16:MJU201601261100 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015/16:UU201601210930 Utrikesutskottets sammanträde
2015/16:MJU201601210800 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015/16:SkU201601191100 Skatteutskottets sammanträde
2015/16:MJU201601191100 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015/16:FiU201601191100 Finansutskottets sammanträde
2015/16:UU201601140930 Utrikesutskottets sammanträde
2015/16:JuU201512221100 Justitieutskottets sammanträde
2015/16:SfU201512171030 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015/16:FiU201512171030 Finansutskottets sammanträde
2015/16:TU201512171000 Trafikutskottets sammanträde
2015/16:NU201512171000 Näringsutskottets sammanträde
2015/16:JuU201512171000 Justitieutskottets sammanträde
2015/16:UbU201512170845 Utbildningsutskottets sammanträde
2015/16:SfU201512170830 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015/16:AU201512170830 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde
2015/16:NU201512170800 Näringsutskottets sammanträde
2015/16:eun201512161400 EU-nämndens sammanträde
2015/16:UbU201512151100 Utbildningsutskottets sammanträde