Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015:UU201501150930 Utrikesutskottets sammanträde
2014:FiU201412231100 Finansutskottets sammanträde
2014:FiU201412181600 Finansutskottets sammanträde
2014:SfU201412181030 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2014:FiU201412181030 Finansutskottets sammanträde
2014:JuU201412181000 Justitieutskottets sammanträde
2014:CU201412180930 Civilutskottets sammanträde
2014:AU201412180800 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde
2014/15:FiU10 Statsbudget för 2015
2014:eun201412170900 EU-nämndens sammanträde
2014:SfU201412161100 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2014:NU201412161100 Näringsutskottets sammanträde
2014:KrU201412161100 Kulturutskottets sammanträde
2014:KU201412161100 Konstitutionsutskottets sammanträde
2014:JuU201412161100 Justitieutskottets sammanträde
2014:FiU201412161100 Finansutskottets sammanträde
2014:CU201412161100 Civilutskottets sammanträde
2014:FiU201412160800 Finansutskottets sammanträde
2014:AU201412160800 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde
2014:eun201412120900 EU-nämndens sammanträde