Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015:NU201506161100 Näringsutskottets sammanträde
2015:KrU201506161100 Kulturutskottets sammanträde
2015:NU201506111000 Näringsutskottets sammanträde
2015:KrU201506110930 Kulturutskottets sammanträde
2015:KU201506110900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:MJU201506110800 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015:NU201506091100 Näringsutskottets sammanträde
2015:KrU201506091100 Kulturutskottets sammanträde
2015:KU201506091100 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:NU201506041000 Näringsutskottets sammanträde
2015:KrU201506040930 Kulturutskottets sammanträde
2015:KU201506040900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:NU201506021100 Näringsutskottets sammanträde
2015:KrU201506021100 Kulturutskottets sammanträde
2015:KU201506021100 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:NU201505281000 Näringsutskottets sammanträde
2015:KU201505280900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:NU201505261100 Näringsutskottets sammanträde
2015:KrU201505261100 Kulturutskottets sammanträde
2015:KU201505261100 Konstitutionsutskottets sammanträde