Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:KU201509240900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015/16:MJU201509171000 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015/16:KU201509170900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2014/15:MJU201509081100 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2014/15:AU201508250900 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde
2014/15:MJU201508241300 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015:eun201507171000 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201507171000 EU-nämndens sammanträde
2014/15:37 Utrikesutskottets sammanträde
2014/15 Protokoll utskottssammanträde 2014/15:37
2014/15:45 Kallelse och föredragningslista 2014/15:45
2014/15:44 Kallelse och föredragningslista 2014/15:44
2015:eun201507101000 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201507101000 EU-nämndens sammanträde
2014/15:43 Kallelse och föredragningslista 2014/15:43
2014/15:42 Kallelse och föredragningslista 2014/15:42
2014/15:42 Protokoll sammanträde 2014/15:42
2014/15:3EE57C Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande antagande av ett genomförandebeslut om restriktiva åtgärder (Sydsudan)
2014/15:3EE57B Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Iran)
2014/15:3EE540 Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets godkännande av brev rörande restriktiva åtgärder (Iran)