Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:KU201509240900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015/16:MJU201509171000 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015/16:KU201509170900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2014/15:MJU201509081100 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2014/15:AU201508250900 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde
2014/15:MJU201508241300 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015:eun201507171000 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201507171000 EU-nämndens sammanträde
2015:eun201507101000 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201507101000 EU-nämndens sammanträde
2015/16:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2014/15:41 Kallelse och föredragningslista 2014/15:41
2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
2015:eun201506241400 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201506241400 EU-nämndens sammanträde
2014/15:40 Kallelse och föredragningslista 2014/15:40
2014/15:35 Skatteutskottets sammanträde
2014/15:SkU201506231300 Skatteutskottets sammanträde
2014/15:40 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2014/15:MJU201506231100 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde