Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:NU201409021100 Näringsutskottets sammanträde
2014:eun201408301315 EU-nämndens sammanträde
2013/14:JuU42 Inrättande av en registeransvarig för rättssäkerhetsgarantier
2014:MJU201408261100 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2013/14:33 Försvarsutskottets sammanträde
2013/14:45 Finansutskottets sammanträde
2013/14:35 Utrikesutskottets sammanträde
2013/14:49 Kallelse och föredragningslista 2013/14:49
2013/14:48 Kallelse och föredragningslista 2013/14:48
2013/14:47 Kallelse och föredragningslista 2013/14:47
2013/14:46 Kallelse och föredragningslista 2013/14:46
2013/14:45 Kallelse och föredragningslista 2013/14:45
2013/14:45 Fredagen den 4 juli 2014
2013/14:46 Protokoll sammanträde 2013/14:46
2013/14:45 Protokoll sammanträde 2013/14:45
2014:eun201406271800 EU-nämndens sammanträde
2014:eun201406271400 EU-nämndens sammanträde
2013/14:44 Fredagen den 27 juni 2014
2013/14:44 Protokoll sammanträde 2013/14:44
2013/14:30 Skatteutskottets sammanträde