Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:JuU201412181000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201412161100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201412111000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201412091100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201412041000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201412021100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411271000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411251100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411201000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411181100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411131000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411111100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411061000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201411041100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201410301000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201410281100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201410231000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201410211100 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201410161000 Justitieutskottets sammanträde
2014:JuU201410141100 Justitieutskottets sammanträde