Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015:eun201507171000 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201507171000 EU-nämndens sammanträde
2015:eun201507101000 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201507101000 EU-nämndens sammanträde
2015:eun201506241400 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201506241400 EU-nämndens sammanträde
2014/15:FiU201506181030 Finansutskottets sammanträde
2015:eun201506180900 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201506180900 EU-nämndens sammanträde
2015:UU201506170800 Utrikesutskottets sammanträde
2014/15:UU201506170800 Utrikesutskottets sammanträde
2015:SfU201506161100 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2014/15:SfU201506161100 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015:NU201506161100 Näringsutskottets sammanträde
2014/15:NU201506161100 Näringsutskottets sammanträde
2015:KrU201506161100 Kulturutskottets sammanträde
2014/15:FiU201506161100 Finansutskottets sammanträde
2015:eun201506120900 EU-nämndens sammanträde
2014/15:eun201506120900 EU-nämndens sammanträde
2015:JuU201506111100 Justitieutskottets sammanträde