Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015:JuU201503261000 Justitieutskottets sammanträde
2015:JuU201503191000 Justitieutskottets sammanträde
2015:JuU201503121000 Justitieutskottets sammanträde
2015:JuU201503051100 Justitieutskottets sammanträde
2015:FiU201502191030 Finansutskottets sammanträde
2015:FöU201502191000 Försvarsutskottets sammanträde
2015:KU201502190900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:KU201502171100 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:JuU201502171100 Justitieutskottets sammanträde
2015:FöU201502171100 Försvarsutskottets sammanträde
2015:FiU201502171100 Finansutskottets sammanträde
2015:FiU201502121030 Finansutskottets sammanträde
2015:JuU201502121000 Justitieutskottets sammanträde
2015:FöU201502121000 Försvarsutskottets sammanträde
2015:KU201502120900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:KU201502101100 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:JuU201502101100 Justitieutskottets sammanträde
2015:FöU201502101100 Försvarsutskottets sammanträde
2015:FiU201502101100 Finansutskottets sammanträde
2015:FiU201502051030 Finansutskottets sammanträde