Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015:UU201506170800 Utrikesutskottets sammanträde
2015:SfU201506161100 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015:NU201506161100 Näringsutskottets sammanträde
2015:KrU201506161100 Kulturutskottets sammanträde
2015:JuU201506111100 Justitieutskottets sammanträde
2015:SfU201506111030 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015:NU201506111000 Näringsutskottets sammanträde
2015:FöU201506111000 Försvarsutskottets sammanträde
2015:SoU201506110930 Socialutskottets sammanträde
2015:KrU201506110930 Kulturutskottets sammanträde
2015:KU201506110900 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:MJU201506110800 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015:SfU201506091100 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015:NU201506091100 Näringsutskottets sammanträde
2015:MJU201506091100 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2015:KrU201506091100 Kulturutskottets sammanträde
2015:KU201506091100 Konstitutionsutskottets sammanträde
2015:FöU201506091100 Försvarsutskottets sammanträde
2015:SfU201506041030 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2015:NU201506041000 Näringsutskottets sammanträde