Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:MJU201408261100 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde
2014:eun201407251000 EU-nämndens sammanträde
2014:eun201407250900 EU-nämndens sammanträde
2014:eun201407181000 EU-nämndens sammanträde
2014:eun201407111000 EU-nämndens sammanträde
2014:eun201407041000 EU-nämndens sammanträde
2014:eun201406271400 EU-nämndens sammanträde
2014:UbU201406260800 Utbildningsutskottets sammanträde
2014:eun201406251400 EU-nämndens sammanträde
2014:UbU201406240800 Utbildningsutskottets sammanträde
2014:FiU201406240800 Finansutskottets sammanträde
2014:FiU201406191030 Finansutskottets sammanträde
2014:eun201406191000 EU-nämndens sammanträde
2014:UbU201406191000 Utbildningsutskottets sammanträde
2014:UU201406180800 Utrikesutskottets sammanträde
2013/14:JuU40 Utökade befogenheter för civilanställda
2013/14:JuU36 Skärpning av vapenlagen
2014:SfU201406170830 Socialförsäkringsutskottets sammanträde
2014:KrU201406170830 Kulturutskottets sammanträde
2014:UbU201406170800 Utbildningsutskottets sammanträde