Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2004:24 sou 2004 24 d2
2004:24 sou 2004 24 d1
2004:24 sou 2004 24 d3
2005:24 Arbetslivsinriktad rehabilitering
2006:24 Avgift för matservice inom äldre- och handikappomsorgen
2007:24 Veterinär fältverksamhet i nya former
2008:24 Svensk klimatpolitik
2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv
2009:25 Samordnad kommunstatistik för styrning och uppföljning
2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU
2012:25 Delbetänkande av Hyresbostadsutredningen
2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv
2015:25 En ny säkerhetsskyddslag
1998:25 sou 1998 25 d3
1998:25 sou 1998 25 d2
1998:25 sou 1998 25 d1
1999:25 sou 1999 25
1996:25 sou 1996 25 d2
1996:25 sou 1996 25 d1
2000:25 sou 2000 25 d2