Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2005:68 Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet
2006:68 Klenoder i tiden
2007:68 Ett decennium med personval Erfarenheter och utfall
2008:68 Bygg - helt enkelt!
2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), del 1
2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), del 2
2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), del 3
2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller
2011:68 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1 + 2
2012:68 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt, - förstärkt samordning av förvaltningsgemensamma tjänster
2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster
2014:68 Förenklade skatteregler, för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
1998:69 sou 1998 69
1999:69 sou 1999 69
2000:69 sou 2000 69
2001:69 sou 2001 69
2002:69 sou 2002 69 d1
2002:69 sou 2002 69 d2
2003:69 sou 2003 69
2004:69 sou 2004 69 d1