Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2005:62 Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken, del 2
2006:62 Testa och öva i norra Sverige Center i Arvidsjaur
2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag
2008:62 Myndighet för miljön - en granskning av Naturvårdsverket
2009:62 Skatt på fluorerade växthusgaser
2010:62 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Under konstruktion - framtidens e-förvaltning
2011:62 Underhållsansvaret för statens renskötselanläggningar
2012:62 Uppsägningstvister, english
2012:62 Uppsägningstvister
2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden
2014:62 Förbättrat förhandsbeskedsinstitut
1998:63 sou 1998 63
1999:63 sou 1999 63 d1
1999:63 sou 1999 63 d2
2001:63 sou 2001 63
2002:63 sou 2002 63
2003:63 sou 2003 63 d1
2003:63 sou 2003 63 d2
2004:63 sou 2004 63
2005:63 Tryggare leveranser, Fjärrvärme efter konkurs