Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2010:74 Mer innovation ur transportforskning
2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden
2012:74 Främlingsfienden inom oss, Bilagedel
2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar - Statistik, stöd och samverkan
2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar - Statistik, stöd och samverkan
2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar - Statistik, stöd och samverkan, lättläst
1998:75 sou 1998 75 d1
1998:75 sou 1998 75 d2
1998:75 sou 1998 75 d3
1999:75 sou 1999 75 d1
1999:75 sou 1999 75 d2
1999:75 sou 1999 75 d3
1999:75 sou 1999 75 d4
1999:75 sou 1999 75 d5
2000:75 sou 2000 75
2001:75 sou 2001 75
2002:75 sou 2002 75
2003:75 sou 2003 75 d1
2003:75 sou 2003 75 d2
2003:75 sou 2003 75 d3