Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter Bilagor
2011:70 Sänkt moms på vissa tjänster?
2014:70 Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
1997:71 sou 1997 71
1999:71 sou 1999 71
2000:71 sou 2000 71
2002:71 sou 2002 71
2003:71 sou 2003 71 d1
2003:71 sou 2003 71 d2
2004:71 sou 2004 71 d1
2004:71 sou 2004 71 d2
2004:71 sou 2004 71 d3
2004:71 sou 2004 71 d4
2004:71 sou 2004 71 d5
2005:71 Informationssäkerhetspolitik, Organisatoriska konsekvenser, del 1
2005:71 Informationssäkerhetspolitik, Organisatoriska konsekvenser, del 2
2006:71 Stöd till hälobefrämjande tandvård del 2
2007:71 En starkare företagsinteckning
2008:71 Uppföljning av kriminalvårdens effektiviseringsarbete
2009:71 EU, Sverige och den inre marknaden - En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet