Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2013:65 Förstärkta kapitaltäckningsregler
2014:65 Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst
1998:66 sou 1998 66 d1
1998:66 sou 1998 66 d2
1998:66 sou 1998 66 d3
1999:66 sou 1999 66
2000:66 sou 2000 66 d1
2000:66 sou 2000 66 d2
2000:66 sou 2000 66 d3
2000:66 sou 2000 66 d4
2000:66 sou 2000 66 d5
2001:66 sou 2001 66 d1
2001:66 sou 2001 66 d2
2002:66 sou 2002 66
2003:66 sou 2003 66 d1
2003:66 sou 2003 66 d2
2004:66 sou 2004 66 d1
2004:66 sou 2004 66 d2
2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv -jämställdhetspolitiken mot nya mål, Sammanfattning
2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv -jämställdhetspolitiken mot nya mål, Sammanfattning