Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015:59 En ny regional planering, - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, del 2
2015:59 En ny regional planering, - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, del 1
1995:60 sou 1995 60
1997:60 sou 1997 60
1998:60 sou 1998 60
1999:60 sou 1999 60
2000:60 sou 2000 60 d1
2000:60 sou 2000 60 d2
2002:60 sou 2002 60 d1
2002:60 sou 2002 60 d2
2002:60 sou 2002 60 d3
2002:60 sou 2002 60 d4
2003:60 sou 2003 60 d1
2003:60 sou 2003 60 d2
2003:60 sou 2003 60 d3
2003:60 sou 2003 60 d4
2003:60 sou 2003 60 d5
2004:60 sou 2004 60
2005:60 Efter flodvågen, - det första halvåret
2006:60 På tröskeln till lönearbete