Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2005:73 Reformerad föräldraförsäkring
2005:73 Reformerad föräldraförsäkring
2005:73 Reformerad föräldraförsäkring
2005:73 Reformerad föräldraförsäkring
2005:73 Reformerad föräldraförsäkring
2005:73 Reformerad föräldraförsäkring
2005:73 Reformerad föräldraförsäkring
2005:73 Reformerad föräldraförsäkring
2006:73 Den segregerande integrationen Om social hållning och dess hinder
2007:73 Kostnader för personlig assistans Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning
2008:73 Kemikalietillsyn - organisation och finansiering
2009:73 Vägval för filmen
2010:73 Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar
2011:73 På jakt efter den goda affären
2012:73 Undersökningstillstånd och arbetsplaner
2013:73 En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur
2014:73 Försvarsmakten i samhället, - en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
1998:74 sou 1998 74
1999:74 sou 1999 74
2000:74 sou 2000 74