Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
1997:77 sou 1997 77 d4
1997:77 sou 1997 77 d5
1998:77 sou 1998 77
1999:77 sou 1999 77
2000:77 sou 2000 77 d1
2000:77 sou 2000 77 d2
2000:77 sou 2000 77 d3
2001:77 sou 2001 77 d1
2001:77 sou 2001 77 d2
2002:77 sou 2002 77
2003:77 sou 2003 77 d1
2003:77 sou 2003 77 d2
2004:77 sou 2004 77
2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande
2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande
2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande
2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa
2007:77 En svensk veteranpolitik, del 1 Ansvaret för personalen före, under och efter internationella militära insatser
2008:77 Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
2008:77 Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, lättläst