Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare, del 1
2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare, del 2
2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare, del 3
2006:84 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen - med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning
2007:84 Värdet av valdeltagande
2008:84 Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi
2009:84 Regler för etablering av vårdgivare Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård
2010:84 Hedersrelaterad problematik i skolan
2011:84 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
2013:84 sou 2013 84 d1
2013:84 sou 2013 84 d2
2010:85 Vem arbetar efter 65 års ålder? En statistisk analys
1998:85 sou 1998 85
1999:85 sou 1999 85 d1
1999:85 sou 1999 85 d2
1999:85 sou 1999 85 d3
1999:85 sou 1999 85 d4
2000:85 sou 2000 85 d1
2000:85 sou 2000 85 d2
2001:85 sou 2001 85 d1