Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2000:49 sou 2000 49 d15
2000:49 sou 2000 49 d14
2000:49 sou 2000 49 d13
2000:49 sou 2000 49 d12
2000:49 sou 2000 49 d11
2000:49 sou 2000 49 d10
2000:49 sou 2000 49 d1
2001:49 sou 2001 49 d1
2001:49 sou 2001 49 d2
2002:49 sou 2002 49
2003:49 sou 2003 49 d3
2003:49 sou 2003 49 d2
2003:49 sou 2003 49 d1
2003:49 sou 2003 49 d4
2004:49 sou 2004 49 d2
2004:49 sou 2004 49 d1
2005:49 Unionsmedborgares rörlighet inom EU, del 3
2005:49 Unionsmedborgares rörlighet inom EU, del 2
2005:49 Unionsmedborgares rörlighet inom EU, del 1
2006:49 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom -trauma, kultur, asylprocess