Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2013:73 En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur
1998:74 sou 1998 74
1999:74 sou 1999 74
2000:74 sou 2000 74
2001:74 sou 2001 74
2002:74 sou 2002 74 d1
2002:74 sou 2002 74 d2
2002:74 sou 2002 74 d3
2002:74 sou 2002 74 d4
2003:74 sou 2003 74
2004:74 sou 2004 74 d1
2004:74 sou 2004 74 d2
2005:74 Nytt djurhälsoregister - bättre nytta och ökad säkerhet, del 1
2005:74 Nytt djurhälsoregister - bättre nytta och ökad säkerhet, del 2
2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden supplement
2007:74 Upplåtelse av den egna bostaden
2008:74 Rätt och riktigt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
2009:74 Höghastighetsbanor
2010:74 Mer innovation ur transportforskning
2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden