Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
1999:72 sou 1999 72
2000:72 sou 2000 72
2001:72 sou 2001 72 d1
2001:72 sou 2001 72 d2
2001:72 sou 2001 72 d3
2002:72 sou 2002 72
2003:72 sou 2003 72 d1
2003:72 sou 2003 72 d2
2004:72 sou 2004 72
2005:72 Alkolås - nyckel till nollvisionen, del 1
2005:72 Alkolås - nyckel till nollvisionen, del 2
2006:72 Öppna möjligheter med alkolås
2007:72 Kommunal kompetens i utveckling
2008:72 Effektivare signaler
2009:72 Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor
2011:72 Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet!
2013:72 Ut ur skuldfällan
2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot
1999:73 sou 1999 73
2000:73 sou 2000 73