Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008:64 Kontinuitet och förändring
2008:64 Kontinuitet och förändring, lättläst
2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
2010:64 "Se de tidiga tecknen" - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola
2011:64 Asylsökande ensamkommande barn
2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd, del 1
2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd, del 2
1999:65 sou 1999 65
2000:65 sou 2000 65 d1
2000:65 sou 2000 65 d2
2000:65 sou 2000 65 d3
2001:65 sou 2001 65
2002:65 sou 2002 65
2003:65 sou 2003 65 d1
2003:65 sou 2003 65 d2
2003:65 sou 2003 65 d3
2004:65 sou 2004 65
2005:65 Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga, del 1
2005:65 Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga, del 2
2005:65 Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga, del 3