Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
1999:UD01 Utredningen om uppehållstillstånd vid adoption (UD 1999:01)
1999:UD02 Utredningen om översyn av rekrytering av personal till internationella insatser (UD 1999:02)
1999:69 Det statliga exportfrämjandet genom Sveriges exportråd
1999:78 Utvärdering av systemet med statliga kreditgarantier för bostadsinvesteringar
1999:SC Projektgrupp med uppgift att utarbeta en nationell handlingsplan för sjukvården (S 1999:C) Organ inom Regeringskansliet
1999:Fi08 BKN-utredningen (Fi 1999:08)
1999:797 Riksbankens föreskrifter (1999:797) om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor
1999:798 Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet
1999:UE Arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder som kan stimulera och utveckla formerna för elevers lärande på en arbetsplats (U 1999:E)
1999:UD Arbetsgrupp med uppgift att bereda frågor till Sokrates- och Leonardo da Vinicikommittéerna (U 1999:D)
1999:79 Social och etnisk mångfald i högskolan
1999:83 Rådet för jämställdhetsfrågor som rör transport- och IT-tjänster
1999:779 Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
1999:780 Förordning (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten
1999:U05 Utredningen om social och etnisk mångfald i högskolan (U 1999:05)
1999:N11 Rådet för jämställdhetsfrågor som rör transport- och IT-tjänster (N 1999:11)
1999:82 Tilläggsdirektiv till Utredningen om sjukförsäkringen (S 1999:11)
1999:795 Tillkännagivande (1999:795) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
1999:855 Förordning (1999:855) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion
1999:856 Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång