Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2011:43 Offentlig upphandling från eget företag?! - och vissa andra frågor, del 1
2011:43 Offentlig upphandling från eget företag?! - och vissa andra frågor, del 2
2011:56 Kunskap på djupet, del 1
2011:56 Kunskap på djupet, del 2
2011:60 Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö- behov och förutsättningar
2011:60 Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö- behov och förutsättningar, english
2011:69 sou 2011 69
2011:71 Utlämning, del 1
2011:71 Utlämning, del 2
2011:75 Ny djurskyddslag, del 1
2011:75 Ny djurskyddslag, del 2
2011:75 Ny djurskyddslag, del 3
2011:75 Ny djurskyddslag, del 4
2011:79 Kunskapsområdet företagshäsovård
2011:84 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
2011:85 Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn
2011:86 Bättre miljö - minskande utsläpp
2011/12:URF1 Jämställt? Röster från riksdagen 2010 - En uppföljningsrapport
2012:1 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv (S 2011:05)
2012:2 Vissa medborgarskapsfrågor