Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:RFR1 Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:87 sou 2015 87
2015:86 sou 2015 86
2015:82 sou 2015 82
2015:79 sou 2015 79
2015:85 sou 2015 85
2015:81 sou 2015 81
2015:Ju11 Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (Ju 2015:11)
2015:U07 Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07)
2015:Fö02 Utredningen en långsiktig personalförsörjning av det militära försvaret (Fö 2015:02)
2015:JuG Uppdrag tt utreda behandlingen av personuppgifter inom NCT (Ju 2015:G)
2015:98 En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret
2015:84 sou 2015 84 d2
2015:84 sou 2015 84
2015:80 sou 2015 80 d2
2015:80 sou 2015 80 d1
2015:80 sou 2015 80 d3
2015:JuF Uppdrag om hur markägares möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar kan förbättras (Ju 2015:F)
2015:45 ds 2015 45