Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014/15:RFR16 Offentliga utfrågning om ett handelsavtal mellan EU och USA (TTIP)
2015:40 Falska polisbilar
2015:83 Stärkt ställning för hyresgäster
2015:82 Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2015:01)
2015:81 Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning
2015:80 Färre i häkte och minskad isolering
2015:79 Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan
2015:17 Nyanländas etablering - är statens insatser effektiva?
2015:78 Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) – vetenskapligt råd för hållbar utveckling
2015:76 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett reformerat premiepensionssystem (Fi 2014:12)
2015:75 Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden
2015:16 Statens finansiella tillgångar - något att räkna med?
2015:U05 Utredningen om trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare (U 2015:05)
2015:N04 Parlamentarisk kommitté om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (N 2015:04)
2015:74 Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare
2015:73 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
2015:72 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
2015:71 Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten
2015:70 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar