Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015:21 sou 2015 21 d2
2015:21 sou 2015 21 d1
2015:14 sou 2015 14
2015:12 sou 2015 12
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:12 Missbruk av svenska pass
2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del 1, del 1
2015:10 Gränser i havet, del 9
2015:10 Gränser i havet, del 8
2015:10 Gränser i havet, del 7
2015:10 Gränser i havet, del 6
2015:10 Gränser i havet, del 5
2015:10 Gränser i havet, del 4
2015:10 Gränser i havet, del 3
2015:10 Gränser i havet, del 2
2015:10 Gränser i havet, del 11
2015:10 Gränser i havet, del 10
2015:10 Gränser i havet, del 1
2015:11 sou 2015 11
2015:10 ds 2015 10