Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:16 Statens finansiella tillgångar - något att räkna med?
2015:72 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
2015:70 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar
2015:69 Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet
2015:67 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)
2015:MA Förändring av ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper från hushpållen (M 2015:A)
2015:15 Regeringens hantering av risker i statliga bolag
2014/15:RFR14 Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om Finsam - finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
2015:61 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
2014/15:RFR15 Skatteutskottets seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt
2015:Ju07 Utredningen om tillträde till järnvägsprotokollet (Ju 2015:07)
2015:66 Tillträde till järnvägsprotokollet
2015:65 En läsa-skriva-räkna-garanti
2015:64 Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
2015:61 Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
2015:14 Överskuldsättning – Hur fungerar samhällets stöd och insatser?
2015:59 En ny regional planering, - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, del 2
2015:59 En ny regional planering, - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, del 1