Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014:66 sou 2014 66
2014:62 sou 2014 62
2014:30 ds 2014 30
2014:124 Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07)
2014:123 Översyn av våldtäktsbrottet
2014:122 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsbeskattningsutredningen (Fi 2012:03)
2014:57 sou 2014 57
2014:56 sou 2014 56
2014:17 Det allmänna pensionssystemet – en granskning av granskningen
2014:JuL Genomförande av EU-direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (Ju 2014:L)
2014:28 Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård
2014:U13 Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13)
2014:N05 Utredningen om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur (N 2014:05)
2014:121 Tilläggsdirektiv till Kommissionen mot antiziganism (A 2014:03)
2014:120 Utveckling i staten genom systematiska jämförelser
2014:119 Tilläggsdirektiv till Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning (S 2012:06)
2014:118 Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur
2014:59 sou 2014 59
2014:Fö02 Utredningen Skogsbranden i Västmanlands län - lärdomar för framtiden (Fö 2014:02)