Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014:21 Exportkreditnämnden – effektivitet i exportgarantisystemet?
2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld
2014:70 Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
2014:68 Förenklade skatteregler, för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
2014:34 Inte bara jämställdhet, Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
2014:30 Jämställt arbete?, Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet
2014:69 En lag om upphandling av koncessioner
2014:33 ds 2014 33
2014:20 Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården - frivilligt att delta men svårt att tacka nej
2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
2014:65 Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst
2014:19 Valuta för biståndspengarna? - valutahantering i det internationella utvecklingssamarbetet
2014:67 Inbyggd integritet inom inspektionen för socialförsäkringen
2014:18 Statens dimensionering av lärarutbildningen - utbildas rätt antal lärare?
2013/14:RFR23 Trafikutskottets hearing om framtidens luftfart - Har vi luft under vingarna?
2014:32 ds 2014 32
2014:Fi14 Utredningen om Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter (Fi 2014:14)
2014:31 Nya steg för en effektivare plan-och bygglag
2014:135 Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)