Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:8 ds 2015 8
2015:7 ds 2015 7
2015:2 ds 2015 2
2015:1 sou 2015 1
2015:3 Tilläggsdirektiv till Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07)
2015:2 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06)
2015:1 Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)
2015:1 ds 2015 1
2014:92 Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni
2014:91 Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni
2014:90 Bisfenol A
2014:88 Luftförsvarsutredningen 2040
2014:46 Några värdepappersmarknadsfrågor
2014:164 En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
2014:162 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
2014:87 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd, - hantering och prissättning
2014:86 Rättvisans pris
2014:27 Arbetsförmedlingens arbete vid varsel – Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?
2014:S20 Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)