Det gick inte att hitta någon SFS med beteckningen 1975:92. Författningen kan ha upphört eller vara en ändringsförfattning.