Motion 1999/2000:So372

  • Motionskategori: -
  • Partinummer: m0
  • Motionstyp: -

Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om brister i omvårdnaden av de äldre

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bristande valfrihet i äldreomsorgen

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheterna att starta nya omsorgsverksamheter

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bristen på alternativ i äldreomsorgen

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hinder mot okonventionella omsorgslösningar

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om brister i integritet och självbestämmande

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hinder för äldre att flytta inom landet

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hinder för äldre att flytta till utlandet

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om offentlig styrning av äldreomsorgen

10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om reformer för valfrihet och alternativ i äldreomsorgen

11. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändringar i socialtjänstlagen innebärande ökad valfrihet genom införande av äldrepeng i enlighet med vad som anförts i motionen

12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en förstärkt oberoende tillsyn på äldreomsorgsområdet

13. att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättande av en medicinalstyrelse, i enlighet med vad som anförts i motionen

14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rekrytering och personalutveckling inom vård- och omsorgssektorn

15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förutsättningarna för frivilliga insatser.