SFS nr: 1984:354
Departement/myndighet: Finansdepartementet O
Utfärdad: 1984-07-07
Omtryck:
Ändrad:
Övrig text:
Upphävd: 1997-08-01
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

1 § Riksskatteverket utövar tillsyn över sådant lotteri som utgör
vadhållning i samband med hästtävling (totalisatorvadhållning).

2 § Totalisatorvadhållning skall stå under uppsikt av särskilda
kontrollanter, som utses av riksskatteverket.

3 § Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter för
kontrollantverksamheten samt i fråga om tillsynen i övrigt.