SFS nr: 1981:1057
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1981-11-26
Omtryck:
Ändrad: t.o.m. SFS 2003:294
Övrig text:
Upphävd: 2013-03-16
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
Ersättning enligt lagen (1981:739) om ersättning för
inkassokostnader m.m. lämnas, om det inte finns särskilda skäl
till annat, med högst
1. femtio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses i 2 §,
2. etthundrasextio kronor för krav som avses i 3 § 1,
3. etthundrafemtio kronor för upprättande av amorteringsplan
som avses i 3 § 2. Förordning (2003:294).


Övergångsbestämmelser

1982:918

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om
åtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

1984:265

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. I fråga om
åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

1985:776

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om
åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

1987:873

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987. I fråga om åtgärder
som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1989:37

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989. I fråga om åtgärder
som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1990:177

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om åtgärder som
har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

1990:1003

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om åtgärder
som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

1993:1130

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om åtgärder
som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1996:938

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. I fråga om
åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

2003:294

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. I fråga om
åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

2013:59

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet.