En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Havsplaneringsförordning (2015:400)
Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Tillkännagivande (2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen (2015:381) om social trygghet av den 12 juni 2012
Lag (2015:338) om internationell järnvägstrafik
Läkemedelslag (2015:315)
Förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem
Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
Lag (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper
Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen