En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016
Förordning (2015:566) om försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning
Förordning (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter
Förordning (2015:555) om statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn
Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
Förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler
Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Förordning (2015:540) om balansindex för år 2016
Förordning (2015:539) om balanstal för år 2016
Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016
Förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016
Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016
Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Förordning (2015:518) om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland
Tillkännagivande (2015:519) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb
Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
Förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten