En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik
Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Tillkännagivande av uppgift (2014:1015) om Riksbankens referensränta
Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror
Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror
Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar
Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Lag (2014:967) om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Lag (2014:966) om kapitalbuffertar
Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
Förordning (2014:936) om näringsförbud
Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund
Förordning (2014:1006) om virkesmätning
Lag (2014:1005) om virkesmätning