En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet
Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon
Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling
Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning
Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet
Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
Förordning (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen
Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden