En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Förordning (2015:518) om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland
Tillkännagivande (2015:519) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb
Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
Förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten
Förordning (2015:500) om resebidrag
Förordning (2015:488) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
Lag (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning
Lag (2015:478) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgift för ansökan om att få beslut som avser kvalifikationer för livslångt lärande
Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet
Läkemedelsförordning (2015:458)
Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande
Förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
Åklagardatalag (2015:433)
Förordning med (2015:422) kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning
Lag (2015:417) om arv i internationella situationer