En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014
Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor
Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval
Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet
Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon
Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling
Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning