I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2013/14:20140509 Fredag den 9 maj 2014 (preliminär)
2013/14:20140508 Torsdag den 8 maj 2014 (preliminär)
2013/14:20140505 Måndag den 5 maj 2014 (preliminär)
2013/14:20140429 Tisdag den 29 april 2014 (preliminär)
2013/14:20140428 Måndag den 28 april 2014 (preliminär)
2013/14:UU15p5 Votering: betänkande 2013/14:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 5
2013/14:UU15p17 Votering: betänkande 2013/14:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 17
2013/14:UU15p16 Votering: betänkande 2013/14:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 16
2013/14:UU15p10 Votering: betänkande 2013/14:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 10
2013/14:UU15p3 Votering: betänkande 2013/14:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 3
2013/14:UU15p1 Votering: betänkande 2013/14:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 1
2013/14:TU14p6 Votering: betänkande 2013/14:TU14 Yrkestrafik, förslagspunkt 6
2013/14:TU14p9 Votering: betänkande 2013/14:TU14 Yrkestrafik, förslagspunkt 9
2013/14:SfU14p1 Votering: betänkande 2013/14:SfU14 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd, förslagspunkt 1
2013/14:SfU6p10 Votering: betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 10
2013/14:SfU6p9 Votering: betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 9
2013/14:SfU6p8 Votering: betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 8
2013/14:SfU6p1 Votering: betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1
2013/14:SfU6p5 Votering: betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 5
2013/14:20140416 Onsdag den 16 april 2014