I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:20150506 Onsdag den 6 maj 2015 (preliminär)
2014/15:20150429 Onsdag den 29 april 2015 (preliminär)
2014/15:20150423 Torsdag den 23 april 2015 (preliminär)
2014/15:20150422 Onsdag den 22 april 2015 (preliminär)
2014/15:88 Protokoll 2014/15:88 Fredagen den 17 april
2014/15:88 Fredag den 17 april 2015
2014/15:TU10 Votering: betänkande 2014/15:TU10 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 7
2014/15:TU10 Votering: betänkande 2014/15:TU10 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 15
2014/15:TU10 Votering: betänkande 2014/15:TU10 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 10
2014/15:TU10 Votering: betänkande 2014/15:TU10 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 1
2014/15:TU9 Votering: betänkande 2014/15:TU9 Infrastrukturplanering, förslagspunkt 6
2014/15:TU9 Votering: betänkande 2014/15:TU9 Infrastrukturplanering, förslagspunkt 5
2014/15:TU9 Votering: betänkande 2014/15:TU9 Infrastrukturplanering, förslagspunkt 1
2014/15:SoU12 Votering: betänkande 2014/15:SoU12 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 8
2014/15:SoU12 Votering: betänkande 2014/15:SoU12 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 7
2014/15:SoU12 Votering: betänkande 2014/15:SoU12 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 5
2014/15:SoU12 Votering: betänkande 2014/15:SoU12 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 3
2014/15:SoU12 Votering: betänkande 2014/15:SoU12 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 2
2014/15:SoU12 Votering: betänkande 2014/15:SoU12 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 12
2014/15:SoU12 Votering: betänkande 2014/15:SoU12 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 1