I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:20150114 Onsdag den 14 januari 2015 (preliminär)
2014/15:KrU6 Votering: betänkande 2014/15:KrU6 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling), förslagspunkt 6
2014/15:20141219 Fredag den 19 december 2014
2014/15:91 Riksdagsskrivelse 2014/15:91
2014/15:90 Riksdagsskrivelse 2014/15:90
2014/15:88 Riksdagsskrivelse 2014/15:88
2014/15:87 Riksdagsskrivelse 2014/15:87
2014/15:96 Riksdagsskrivelse 2014/15:96
2014/15:95 Riksdagsskrivelse 2014/15:95
2014/15:94 Riksdagsskrivelse 2014/15:94
2014/15:93 Riksdagsskrivelse 2014/15:93
2014/15:92 Riksdagsskrivelse 2014/15:92
2014/15:89 Riksdagsskrivelse 2014/15:89
2014/15:42 Snabbprotokoll 2014/15:42 Fredagen den 19 december
2014/15:42 Fredag den 19 december 2014
2014/15:TU1 Votering: betänkande 2014/15:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 5
2014/15:TU1 Votering: betänkande 2014/15:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 3
2014/15:JuU1 Votering: betänkande 2014/15:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 3
2014/15:JuU1 Votering: betänkande 2014/15:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 15
2014/15:20141218 Torsdag den 18 december 2014