I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:20150128 Onsdag den 28 januari 2015
2014/15:52 Onsdag den 28 januari 2015
2014/15:51 Tisdag den 27 januari 2015
2014/15:20150122 Torsdag den 22 januari 2015
2014/15:50 Snabbprotokoll 2014/15:50 Torsdagen den 22 januari
2014/15:50 Torsdag den 22 januari 2015
2014/15:20150121 Onsdag den 21 januari 2015
2014/15:49 Snabbprotokoll 2014/15:49 Onsdagen den 21 januari
2014/15:49 Onsdag den 21 januari 2015
2014/15:48 Snabbprotokoll 2014/15:48 Tisdagen den 20 januari
2014/15:48 Tisdag den 20 januari 2015
2014/15:47 Snabbprotokoll 2014/15:47 Fredagen den 16 januari
2014/15:47 Fredag den 16 januari 2015
2014/15:46 Snabbprotokoll 2014/15:46 Torsdagen den 15 januari
2014/15:46 Torsdag den 15 januari 2015
2014/15:NU4 Votering: betänkande 2014/15:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 8
2014/15:NU4 Votering: betänkande 2014/15:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 7
2014/15:NU4 Votering: betänkande 2014/15:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 6
2014/15:NU4 Votering: betänkande 2014/15:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 4
2014/15:NU4 Votering: betänkande 2014/15:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3