I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:28 Torsdag den 27 november 2014
2014/15:UU7 Votering: betänkande 2014/15:UU7 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, förslagspunkt 2
2014/15:UU6 Votering: betänkande 2014/15:UU6 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, förslagspunkt 2
2014/15:UU5 Votering: betänkande 2014/15:UU5 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, förslagspunkt 2
2014/15:TU4 Votering: betänkande 2014/15:TU4 Tydlig prisuppgift vid taxiresor, förslagspunkt 1
2014/15:SfU5 Votering: betänkande 2014/15:SfU5 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet, förslagspunkt 1
2014/15:JuU2 Votering: betänkande 2014/15:JuU2 Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen, förslagspunkt 5
2014/15:JuU2 Votering: betänkande 2014/15:JuU2 Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen, förslagspunkt 3
2014/15:20141126 Onsdag den 26 november 2014
2014/15:18 Riksdagsskrivelse 2014/15:18
2014/15:17 Riksdagsskrivelse 2014/15:17
2014/15:16 Riksdagsskrivelse 2014/15:16
2014/15:26 Riksdagsskrivelse 2014/15:26
2014/15:24 Riksdagsskrivelse 2014/15:24
2014/15:27 Riksdagsskrivelse 2014/15:27
2014/15:19 Riksdagsskrivelse 2014/15:19
2014/15:23 Riksdagsskrivelse 2014/15:23
2014/15:22 Riksdagsskrivelse 2014/15:22
2014/15:28 Riksdagsskrivelse 2014/15:28
2014/15:21 Riksdagsskrivelse 2014/15:21