I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:20150325 Onsdag den 25 mars 2015 (preliminär)
2014/15:20150318 Onsdag den 18 mars 2015 (preliminär)
2014/15:20150312 Torsdag den 12 mars 2015 (preliminär)
2014/15:20150311 Onsdag den 11 mars 2015 (preliminär)
2014/15:20150305 Torsdag den 5 mars 2015 (preliminär)
2014/15:20150304 Onsdag den 4 mars 2015 (preliminär)
2014/15:66 Onsdag den 4 mars 2015
2014/15:65 Tisdag den 3 mars 2015
2014/15:64 Protokoll 2014/15:64 Fredagen den 20 februari
2014/15:64 Fredag den 20 februari 2015
2014/15:SoU5 Votering: betänkande 2014/15:SoU5 Infektion med ebolavirus, förslagspunkt 1
2014/15:NU7 Votering: betänkande 2014/15:NU7 Regional tillväxtpolitik, förslagspunkt 4
2014/15:NU7 Votering: betänkande 2014/15:NU7 Regional tillväxtpolitik, förslagspunkt 3
2014/15:NU7 Votering: betänkande 2014/15:NU7 Regional tillväxtpolitik, förslagspunkt 2
2014/15:NU7 Votering: betänkande 2014/15:NU7 Regional tillväxtpolitik, förslagspunkt 1
2014/15:20150219 Torsdag den 19 februari 2015
2014/15:115 Riksdagsskrivelse 2014/15:115
2014/15:63 Protokoll 2014/15:63 Torsdagen den 19 februari
2014/15:63 Torsdag den 19 februari 2015
2014/15:UbU5 Votering: betänkande 2014/15:UbU5 Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige, förslagspunkt 1