I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:20160113 Onsdag den 13 januari 2016 (preliminär)
2015/16:20151215 Tisdag den 15 december 2015 (preliminär)
2015/16:20151209 Onsdag den 9 december 2015 (preliminär)
2015/16:20151207 Måndag den 7 december 2015 (preliminär)
2015/16:20151203 Torsdag den 3 december 2015 (preliminär)
2015/16:20151202 Onsdag den 2 december 2015 (preliminär)
2015/16:36 Tisdag den 1 december 2015
2015/16:20151127 Fredag den 27 november 2015
2015/16:35 Protokoll 2015/16:35 Fredagen den 27 november
2015/16:35 Fredag den 27 november 2015
2015/16:20151126 Torsdag den 26 november 2015
2015/16:54 Riksdagsskrivelse 2015/16:54
2015/16:34 Protokoll 2015/16:34 Torsdagen den 26 november
2015/16:34 Torsdag den 26 november 2015
2015/16:UbU5 Votering: betänkande 2015/16:UbU5 Internationella skolor, förslagspunkt 2
2015/16:UU8 Votering: betänkande 2015/16:UU8 Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m., förslagspunkt 1
2015/16:UU7 Votering: betänkande 2015/16:UU7 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer, förslagspunkt 1
2015/16:FöU3 Votering: betänkande 2015/16:FöU3 Militära frågor, förslagspunkt 8
2015/16:FöU3 Votering: betänkande 2015/16:FöU3 Militära frågor, förslagspunkt 1
2015/16:FiU1 Votering: betänkande 2015/16:FiU1 Statens budget 2016 - Rambeslutet, förslagspunkt 2