I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:121 Protokoll 2014/15:121 Torsdagen den 27 augusti
2014/15:121 Torsdag den 27 augusti 2015
2014/15:120 Protokoll 2014/15:120 Tisdagen den 23 juni
2014/15:120 Tisdag den 23 juni 2015
2014/15:119 Protokoll 2014/15:119 Måndagen den 22 juni
2014/15:119 Måndag den 22 juni 2015
2014/15:UbU15 Votering: betänkande 2014/15:UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, förslagspunkt 2
2014/15:UbU15 Votering: betänkande 2014/15:UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, förslagspunkt 1
2014/15:SoU14 Votering: betänkande 2014/15:SoU14 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning, förslagspunkt 1
2014/15:JuU22 Votering: betänkande 2014/15:JuU22 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen, förslagspunkt 2
2014/15:JuU22 Votering: betänkande 2014/15:JuU22 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen, förslagspunkt 1
2014/15:CU17 Votering: betänkande 2014/15:CU17 Arv i internationella situationer, förslagspunkt 1
2014/15:20150617 Onsdag den 17 juni 2015
2014/15:264 Riksdagsskrivelse 2014/15:264
2014/15:263 Riksdagsskrivelse 2014/15:263
2014/15:268 Riksdagsskrivelse 2014/15:268
2014/15:267 Riksdagsskrivelse 2014/15:267
2014/15:260 Riksdagsskrivelse 2014/15:260
2014/15:259 Riksdagsskrivelse 2014/15:259
2014/15:266 Riksdagsskrivelse 2014/15:266