I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:20150422 Onsdag den 22 april 2015 (preliminär)
2014/15:20150409 Torsdag den 9 april 2015 (preliminär)
2014/15:20150408 Onsdag den 8 april 2015 (preliminär)
2014/15:20150327 Fredag den 27 mars 2015
2014/15:80 Protokoll 2014/15:80 Fredagen den 27 mars
2014/15:80 Fredag den 27 mars 2015
2014/15:MjU9 Votering: betänkande 2014/15:MjU9 Jakt och viltvård, förslagspunkt 6
2014/15:MjU9 Votering: betänkande 2014/15:MjU9 Jakt och viltvård, förslagspunkt 4
2014/15:MjU9 Votering: betänkande 2014/15:MjU9 Jakt och viltvård, förslagspunkt 12
2014/15:JuU17 Votering: betänkande 2014/15:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 9
2014/15:JuU17 Votering: betänkande 2014/15:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 7
2014/15:JuU17 Votering: betänkande 2014/15:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 15
2014/15:JuU17 Votering: betänkande 2014/15:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 10
2014/15:JuU17 Votering: betänkande 2014/15:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 1
2014/15:JuU16 Votering: betänkande 2014/15:JuU16 Polisfrågor, förslagspunkt 7
2014/15:JuU16 Votering: betänkande 2014/15:JuU16 Polisfrågor, förslagspunkt 61
2014/15:JuU16 Votering: betänkande 2014/15:JuU16 Polisfrågor, förslagspunkt 44
2014/15:JuU16 Votering: betänkande 2014/15:JuU16 Polisfrågor, förslagspunkt 40
2014/15:JuU16 Votering: betänkande 2014/15:JuU16 Polisfrågor, förslagspunkt 39
2014/15:JuU16 Votering: betänkande 2014/15:JuU16 Polisfrågor, förslagspunkt 36