I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:20141105 Onsdag den 5 november 2014 (preliminär)
2014/15:14 Snabbprotokoll 2014/15:14 Fredagen den 24 oktober
2014/15:14 Fredag den 24 oktober 2014
2014/15:20141023 Torsdag den 23 oktober 2014
2014/15:13 Snabbprotokoll 2014/15:13 Torsdagen den 23 oktober
2014/15:13 Torsdag den 23 oktober 2014
2014/15:20141022 Onsdag den 22 oktober 2014
2014/15:12 Snabbprotokoll 2014/15:12 Onsdagen den 22 oktober
2014/15:12 Onsdag den 22 oktober 2014
2014/15:11 Snabbprotokoll 2014/15:11 Tisdagen den 21 oktober
2014/15:11 Tisdag den 21 oktober 2014
2014/15:10 Snabbprotokoll 2014/15:10 Torsdagen den 16 oktober
2014/15:10 Torsdag den 16 oktober 2014
2014/15:9 Snabbprotokoll 2014/15:9 Tisdagen den 14 oktober
2014/15:9 Tisdag den 14 oktober 2014
2014/15:20141008 Onsdag den 8 oktober 2014
2014/15:8 Snabbprotokoll 2014/15:8 Onsdagen den 8 oktober
2014/15:8 Onsdag den 8 oktober 2014
2014/15:7 Protokoll 2014/15:7 Tisdagen den 7 oktober
2014/15:7 Tisdag den 7 oktober 2014