I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:20160224 Onsdag den 24 februari 2016 (preliminär)
2015/16:20160210 Onsdag den 10 februari 2016 (preliminär)
2015/16:64 Tisdag den 9 februari 2016
2015/16:63 Protokoll 2015/16:63 Torsdagen den 4 februari
2015/16:63 Torsdag den 4 februari 2016
2015/16:TU7 Votering: betänkande 2015/16:TU7 Cykelfrågor, förslagspunkt 3
2015/16:TU7 Votering: betänkande 2015/16:TU7 Cykelfrågor, förslagspunkt 2
2015/16:TU6 Votering: betänkande 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 4
2015/16:TU6 Votering: betänkande 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 2
2015/16:TU6 Votering: betänkande 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 1
2015/16:SoU4 Votering: betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga, förslagspunkt 3
2015/16:SoU4 Votering: betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga, förslagspunkt 2
2015/16:SoU4 Votering: betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga, förslagspunkt 1
2015/16:SfU10 Votering: betänkande 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag, förslagspunkt 4
2015/16:SfU10 Votering: betänkande 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag, förslagspunkt 3
2015/16:SfU10 Votering: betänkande 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag, förslagspunkt 2
2015/16:NU7 Votering: betänkande 2015/16:NU7 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen, förslagspunkt 5
2015/16:NU7 Votering: betänkande 2015/16:NU7 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen, förslagspunkt 4
2015/16:NU7 Votering: betänkande 2015/16:NU7 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen, förslagspunkt 2
2015/16:KU4 Votering: betänkande 2015/16:KU4 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism, förslagspunkt 9