I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2013/14:134 Riksdagens snabbprotokoll 2013/14:134 Torsdagen den 14 augusti
2013/14:134 Torsdag den 14 augusti 2014
2013/14:133 Riksdagens protokoll 2013/14:133 Fredagen den 27 juni
2013/14:133 Fredag den 27 juni 2014
2013/14:FiU20p1 Votering: betänkande 2013/14:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1
2013/14:20140626 Torsdag den 26 juni 2014
2013/14:395 Riksdagsskrivelse 2013/14:395
2013/14:394 Riksdagsskrivelse 2013/14:394
2013/14:132 Riksdagens protokoll 2013/14:132 Torsdagen den 26 juni
2013/14:132 Torsdag den 26 juni 2014
2013/14:KrU8p2 Votering: betänkande 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2
2013/14:KrU8p5 Votering: betänkande 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 5
2013/14:KrU8p6 Votering: betänkande 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 6
2013/14:KrU8p8 Votering: betänkande 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 8
2013/14:JuU36p4 Votering: betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, förslagspunkt 4
2013/14:JuU36p3 Votering: betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, förslagspunkt 3
2013/14:JuU36p5 Votering: betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, förslagspunkt 5
2013/14:JuU36p2 Votering: betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, förslagspunkt 2
2013/14:JuU32p3 Votering: betänkande 2013/14:JuU32 Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav, förslagspunkt 3
2013/14:FiU33p1 Votering: betänkande 2013/14:FiU33 Årsredovisning för staten 2013, förslagspunkt 1