I kammaren debatterar och beslutar riksdagens ledamöter. I talarlistan och föredragningslistan kan du se vad sammanträdet ska handla om. Allt som sägs skrivs sedan ned i protokollet. Resultaten från voteringarna visar hur alla ledamöterna har röstat. När kammaren har fattat beslut får regeringen ett meddelande i form av en riksdagsskrivelse.
Debatter och beslut i kammaren
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:20141126 Onsdag den 26 november 2014 (preliminär)
2014/15:26 Tisdag den 25 november 2014
2014/15:25 Snabbprotokoll 2014/15:25 Torsdagen den 20 november
2014/15:25 Torsdag den 20 november 2014
2014/15:FiU7 Votering: betänkande 2014/15:FiU7 , förslagspunkt 1
2014/15:FiU6 Votering: betänkande 2014/15:FiU6 , förslagspunkt 1
2014/15:20141119 Onsdag den 19 november 2014
2014/15:13 Riksdagsskrivelse 2014/15:13
2014/15:12 Riksdagsskrivelse 2014/15:12
2014/15:7 Riksdagsskrivelse 2014/15:7
2014/15:6 Riksdagsskrivelse 2014/15:6
2014/15:15 Riksdagsskrivelse 2014/15:15
2014/15:14 Riksdagsskrivelse 2014/15:14
2014/15:11 Riksdagsskrivelse 2014/15:11
2014/15:10 Riksdagsskrivelse 2014/15:10
2014/15:9 Riksdagsskrivelse 2014/15:9
2014/15:8 Riksdagsskrivelse 2014/15:8
2014/15:24 Snabbprotokoll 2014/15:24 Onsdagen den 19 november
2014/15:24 Onsdag den 19 november 2014
2014/15:23 Snabbprotokoll 2014/15:23 Tisdagen den 18 november