Interpellationer är frågor som riksdagens ledamöter ställer till ministrarna i regeringen. Interpellationerna besvaras muntligt i kammaren och är ett sätt för ledamöterna att kontrollera regeringen. Debatterna finns att läsa i kammarens protokoll.
Om ledamöternas frågor
Så söker du

Sortera träffar efter: Relevans . Datum

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:223 Högskolan Dalarnas framtida lokalisering
2015/16:131 Det nya utanförskapet
2014/15:744 Vice statsminister
2014/15:708 Transparens och ändamålsenlighet vid utnämningar av chefer inom totalförsvaret
2014/15:604 Åtgärder för att hindra att utsatta människor utnyttjas i organiserat tiggeri
2014/15:548 Konsekvenser av Arctic Challenge Exercise
2014/15:527 Statsministerns uttalanden i regeringsförklaringen om vägslitageavgiften
2014/15:398 Ojnareskogen och bevarandet av unika naturvärden
2014/15:394 Regeringens exportstrategi avseende Mellanöstern
2014/15:367 Stöd till hbtq-personers rättigheter inom svensk utvecklingspolitik
2014/15:334 Förbättrat klimat för entreprenörskap
2014/15:327 Sveriges hållning till Republiken Kina (Taiwan)
2014/15:311 Effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete
2014/15:220 Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien
2014/15:219 Åtgärder för att förebygga och förhindra terrorism
2014/15:21 Sveriges politik för ett fritt Palestina och fred i Mellanöstern
2014/15:17 Västsahara
2013/14:518 Pensionärsskatten
2013/14:506 Ekonomisk utsatthet och ökad ojämlikhet
2013/14:494 Villkor för svenskt lån till Ukraina