Förslagspunkter

1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

10002. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till