Förslagspunkter

1. Riksdagen antar regeringens förslag till

2. Riksdagen antar regeringens förslag till