Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en sänkning av arbetstiden är nödvändig för att minska psykisk ohälsa och därigenom spara utgifter för statskassan i form av minskad sjukskrivningstid

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ensamarbete

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att det inom personalvården på arbetsplatser finns resurser för att upptäcka och avvärja mobbning.