Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Jordbruksverkets arbete med och möjlighet att meddela föreskrifter om alternativa metoder.