Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande målet ska lyda: ett samhälle fritt från narkotika och dopning, en sänkning av alkoholkonsumtionen och minskade medicinska och sociala skador orsakade därav samt ett minskat tobaksbruk.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samverkansmodeller.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkolås.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot eftersupning efter trafikolyckor.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införselkvoter för alkohol.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser mot tobak.