Motion 1999/2000:So48

  • Motionskategori: -
  • Partinummer: m0
  • Motionstyp: -

Avsändare

Händelser

  • Inlämning: 2000-05-24
  • Bordläggning: 2000-05-25
  • Hänvisning: 2000-05-26

Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om handläggningen av arvsfondsärendena.