Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att straffskalor används i sin helhet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fängelsestraffets allmänpreventiva betydelse.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpta straff vid återfall.

4. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att lägga fram förslag till nytt straffsystem med reformerade straffskalor.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utdömd strafftid skall avtjänas fullt ut.

6. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om villkorlig frigivning i enlighet med vad som anförs i motionen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strikta permissionsregler.

8. Riksdagen beslutar beslutar att frigivning med elektronisk övervakning endast skall kunna ske när två tredjedelar av strafftiden avtjänats.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om intensivövervakning i samband med permissioner och frigångar.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mängdrabatter vid flerfaldig brottslighet.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att begränsa användandet av villkorlig dom som påföljd.

12. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att begränsa användningen av samhällstjänsten vid s.k. artbrottslighet.

13. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag på lagstiftning för att tydliggöra ungdomsrabatterna vid utdömandet av fängelsestraff i enlighet med vad som anförs i motionen.

14. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om obligatiorisk häktning vid överfallsvåldtäkter i enlighet med vad som anförs i motionen.

15. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att utöka möjligheterna till att häkta personer under 18 år.

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrade regler om utvisning på grund av brott.