Motion 2003/04:Ub277

  • Motionskategori: Fristående motion
  • Partinummer: m1388
  • Motionstyp: Enskild motion

Avsändare

Händelser

  • Inlämning: 2003-10-07
  • Hänvisning: 2003-10-15
  • Bordläggning: 2003-10-15

Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skolverket åläggs att utarbeta historiematerial anpassat för skånsk historia.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om historieundervisningen i skånska skolor.