Motion 1999/2000:Ub240

  • Motionskategori: -
  • Partinummer: c0
  • Motionstyp: -

Avsändare

Händelser

  • Inlämning: 1999-10-05
  • Hänvisning: 1999-10-12
  • Bordläggning: 1999-10-12

Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till en skånsk historiebok på nätet

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av kursplanen i historia.