Motion 2001/02:Ub224

  • Motionskategori: Fristående motion
  • Partinummer: m1150
  • Motionstyp: Enskild motion

Avsändare

Händelser

  • Hänvisningsförslag: 2001-10-05
  • Utskottsförslag: 2001-10-05
  • Granskning: 2001-10-05
  • Inlämning: 2001-10-05
  • Hänvisning: 2001-10-11
  • Bordläggning: 2001-10-11

Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige.