Motion 1999/2000:Ub239

  • Motionskategori: -
  • Partinummer: c0
  • Motionstyp: -

Avsändare

Händelser

  • Inlämning: 1999-10-05
  • Hänvisning: 1999-10-12
  • Bordläggning: 1999-10-12

Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kulturregionen Skånelands möjligheter

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att tillsätta en historiekommitté

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjlighet att bedriva undervisning om Skånelands historia

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om historieundervisningens utveckling

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning kring den egna regionens historia.