Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om grundservice för regional balans i Skåne.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att hela E 22 snarast måste byggas ut till motorvägsstandard.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Ystads hamn bör klassificeras som hamn av riksintresse.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att vid utbyggnad av infrastruktur så lite åkermark som möjligt skall tas i anspråk.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sveriges bönder måste få samma villkor som sina kolleger inom EU.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ett livsmedelsinstitut bör skapas i Kävlinge.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Malmö central snarast måste byggas om från en säckstation till en genomgående station.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att godstågsproblemen på Kontinentalbanan i Malmö snarast måste lösas.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett östligt skånskt järnvägsstråk.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett starkare samarbete mellan Malmö-Sturup flygplats och Kastrup i Köpenhamn.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vägsatsningar i nordöstra Skåne.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Högskolan Kristianstad och Malmö högskola måste få fasta forskningsresurser.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett campus Ystad.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att skånska skolor måste undervisa i skånsk/dansk historia.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Historiska museet i Lund.

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett ökat regionalt självstyre i Skåne.