Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rollspel.