Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återuppta samtal om medfinansiering för att kunna tidigarelägga ett beslut om Norrbotniabanan.