Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kurdernas situation i Turkiet.