Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om information till föräldrar

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om drogtester i enlighet med vad som anförts i motionen

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skolans informationsskyldighet.

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om heroinprojekt

5. att riksdagen beslutar avbryta pågående verksamhet med utdelning av fria sprutor till narkotikamissbrukare i enlighet med vad som anförts i motionen.

6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om möjligheten att använda kräksirap i enlighet med vad som anförts i motionen

7. att riksdagen hos regeringen begär förslag till straffskärpning för grovt narkotikabrott i enlighet med vad som anförts i motionen

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om narkotikafria fängelser och att det inom varje kriminalvårdsregion skapas minst en drogfri anstalt i enlighet med vad som anförts i motionen.