Motion 1999/2000:L420

  • Motionskategori: -
  • Partinummer: kd0
  • Motionstyp: -

Avsändare

Händelser

  • Inlämning: 1999-10-05
  • Hänvisning: 1999-10-12
  • Bordläggning: 1999-10-12

Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tilläggsdirektiv till utredningen om homosexuella och adoption.