Motion 1998/99:Ub204

  • Motionskategori: -
  • Partinummer: m0
  • Motionstyp: -

Avsändare

Händelser

  • Inlämning: 1998-10-28
  • Hänvisning: 1998-11-03
  • Bordläggning: 1998-11-03

Förslagspunkter

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige