Motion 2000/01:Ub208

  • Motionskategori: Fristående motion
  • Partinummer: m150
  • Motionstyp: Enskild motion

Avsändare

Händelser

  • Inlämning: 2000-10-05
  • Granskning: 2000-10-11
  • Hänvisning: 2000-10-11
  • Bordläggning: 2000-10-11

Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige.