Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kunskaper om genusperspektiv som obligatorium i lärarutbildningarna.