Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsarbetet i förskolor och skolor.