Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bred satsning på jämställda föräldrasamtal i föräldrautbildningen.