Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av cykelhjälmstvång för barn.